torsdag 4 november 2010

Mutor!

Dagens heta nyhet verkar bli att partierna ger tummen ner för registrering av sådant som går under rubriken "bjudresor". Kanske något som efter de mediala dreven nyligen kan upplevas som lite kaxigt, kanske rent av dumt. Statsminister Reinfeldt betonar att "allt inte kan skrivas ner på ett papper", och andra gruppledare i riksdagen är rädda för att "mutregler" tvingar kvar ledamöterna innanför riksdagshusets väggar. Experter förvånas över reaktionerna och möjligen har mutexperterna inte haft förmågan att skilja på folk och folk. Tjänstemän och förtroendevalda.

Det borde i sig inte vara problem att reda ut större principer: Är det lämpligt att en ledamot i utskott y åker med företag x som har verksamhet och intressen i de frågor som utskottet behandlar? Men till skillnad från en tidigare reaktion då jag skrev att riksdagen som sådan borde göra detta, är jag beredd att hålla med gruppledarna. Riksdagsgrupper är inte några myndigheter som sådana. Riksdagsledamöter är inte män och kvinnor i statlig förvaltning utan förtroendevalda. Som sådan prövas man utifrån trovärdighet på flera sätt: första partiernas medlemmar som tar ställning till förtroendet. Sedan väljarna som gör detsamma på valdagen. Därefter såväl medier som väljare under mandatperioden med tämligen frekventa granskningar av hur ledamöter agerar. Särskilt påpassade ur fler aspekter är ledamöter utanför det medietomma Stockholm. Bristen för väljaren i att markera sitt "ogillande" är förstås att vallagen inte tillåter strykningar av person, något jag ser som en demokratisk brist.

I årets val visar valundersökningar att förtroendet för politiken ökar kraftigt. Det är något som alla politiska företrädare ska vårda. Att göra som "mutexperterna" säger kanske vore ett sätt för att bidra till att låsa fast förtroendekapitalet på en hög nivå, men det är högst tveksamt om det bidrar till det. En sak är klar i en debatt om det här: den som förordar "hårdare tag" och "mutåtgärder" har det säkert enklare att vinna popularitetspoäng. Ett försvar för detsamma exempelvis politikerns eget sunda förnuft och omdöme brukar sällan ge applåder till svar, även om det faktiskt kan vara både principiellt och praktiskt klokt.

* ovan skriver om "riksdagsledamöter men saken och principerna ska förstås ses utifrån alla politiska nivåer.

AB, Exp, SvD
Fler som skriver:
- Johan Westerholm med regelkrav...eller?
- Peter Högberg om mutregler även för Vimmerby....
- Thomas Böhlmark med kloka ord om gränsdragning och ständig debatt..
- Scaber Nestor illustrerar min sista rad med en kort förklaring till "omöjligheten" i hela debatten. Även en debatt om regler eller ej gör politiker automatiskt till "mutkolvar...
-
Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , ,