måndag 1 november 2010

Partiorganisation - och avrättning vid fotknölarna av ny mosa-Mona-kampanj

Ett positivt inhopp igen, tyvärr alltför sällan nu, gör idag Jonas Morian i en kommentar till Aftonbladets nya lösnummersäljare. En medioker undersökning som åter har temat "Sahlin ett sänke" som sedvanligt kompletteras med "experters kommentarer". Jonas påpekar sakligt att en nedbrytning av underlaget knappast ger artikeln någon större trovärdighet.

Men än viktigare, lyfter fram att: "Störst andel av de tillfrågade (43%) valde alternativet "Utformningen av socialdemokraternas politik".

Det har förstås ett helt annat värde än tidningens övriga texter. Eftervalsdebatten måste utgå från denna brakförlust, politiskt, när framtidens politik och budskap formuleras. En del i den viktigare debatten än Aftonbladets "personspår". återfinns på Aftonbladets ledarsida där Jesper Bengtsson skriver på temat "politik före folkrörelse." Han får ett välformulerat och klokt mothugg av Johan Sjölander som utvecklar en delvis annan syn, där rörelsen har en betydelse i målformuleringen.
Men framförallt missar Jesper Bengtsson den för socialdemokratin kanske mest avgörande poängen; det parti som förlorade valet 2010 kommer inte kunna vinna valet 2014 om inte något händer. Förmår inte partiorganisationen öppna upp sig mot nya människor och idéer kommer sotdöden att fortgå.
Johan hänvisar till en rapport som han m.fl har skrivit till Stockholms Arbetarekommun. En rapport som vid hastig koll ligger mycket väl i linje med de papper jag själv har producerat i olika sammanhang. Läsvärd och väl värd att vara "skarpt evangelium" när vi nu går vidare med partiets förnyelse.


Lite förvånande då ett något tunnare bidrag från den "Öppna kriskommissionen". Jag menar INTE sidantal utan att rapporten tar fasta på i sig viktiga punkter men en mycket begränsad radie när det handlar om förnyelsebehovet. I det relativt korta papper som tagits fram kokar de goda intentionerna ner till enbart ett par justeringar av stadgarna (något hårddraget uttryckt, kanske ) Nomineringsregler ska ses över, provval tillämpas, gamla kulturer och intressen motarbetas osv. Organisatoriskt ska partiet stryka en eller annna ruta i organisationsmönstret. Central byråkrati ska flyttas om och några ombudsmän inte tillåtas ha uppdrag.

Frågan är vilken utgångspunkt man har för rapportern. I sak är det punkter som både är värda att tas upp och också har funnits med ett tidigare centrala organisationsutredningar.
•En folkrörelse byggs underifrån
•I en folkrörelse finns makten på basplanet
•I en folkrörelse råder fri syn på organisationsstrukturer
•Många aktiva starka medlemmar är vår största tillgång
•Vi måste bli en öppen aktivistorganisation
Mer formellt ska partiets organisation diskuteras "brett". Som direktiven till den mer formella krisgruppens uppdrag lyder:
"Socialdemokraterna ska utvecklas och vitaliseras. Därför krävs en omfattande, bred, öppen och ärlig/självrannsakande diskussion utifrån bl.a. valanalys och inspiration från idédebatt och omvärldsanalys. Det kan ske både vid förtroenderåd under hösten 2010 och på lokal/regional nivå "
Jag tror säkert att det här kommer att ge en rad förslag och idéer. Samtidigt gissar jag helt frankt att idéerna till ganska stor del har tänkts förr, förts fram förr och kanske till och med beslutats om förr. Socialdemokratins stora utmaning är inte brist på idéer om stadgar och föreningsverksamhet. Däremot krävs det en så kallad omdaning av partiets sätt att jobba och organisera sig som passar år 2010. Och, precis som nu gjorde vi det för några år sedan. Inför en annan kongress. Då skrev jag ner några punkter på min dåvarande blogg.

Både den öppna rapporten och förstås Sjölanders rapport och inlägg behövs i utvecklingen av socialdemokratin. Kanske någon tänker till på skillnaden i det som nu sker inom (S) och det som andra partier, som "de nya moderaterna" har gått igenom. Hur mycket en del "kritiker" än upprepar det, så har inte socialdemokratin det Reinfeldts moderater hade: en ledningsgrupp som efter ett katastrofval kunde anta en "ny affärsstrategi". I en folkrörelse som socialdemokratin fortfarande, trots fel och brister, trots allt är hade det varit otänkbart. Trist kanske en och annan tycker men en folkrörelses själ och arbetssätt.

Ett men, avslutningsvis: Jag skrev ovan: "de papper jag själv har producerat i olika sammanhang."  Och styrdokument må ha sin betydelse. Men för verkligheten är det viktiga att saker händer. Att fokus på internt blir fouks "utåt". Att papper blir till "gör det". Att folk i rörelse förändrar och förbättrar det samhälle som är vårt gemensamma. Det är socialdemokrati i egenskapen folkrörelse.

Fler blogginlägg
:  
- Roger Jönsson om "öppna kriskommissionen" liksom Peter Högberg, Martin Moberg, Peter Karlberg, Anders Nilsson som enligt min mening är lite väl pessimistisk, Roger med nytt inlägg om samling,. Johan, med slutsatser om förnyelse som han ska respekteras för. Och så Sara som på Rebellabloggen har ett inlägg som är oerhört viktigt, inte bara om man pratar organisation utan är så angeläget för den politiska inriktningen också. Peter Johansson, sedvanligt klok, Staffan öser beröm över författaren Peter Högberg.


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,