tisdag 9 februari 2010

Vad tycker Filippa Reinfeldt egentligen?

Idag har sjukvårdslandstingsrådet i Stockholm, Filippa Reinfeldt, fattat pennan. På Brännpunkt besvarar hon den artikel som Mona Sahlin och Ylva Johansson hade för några dagar sedan. Man känner igen tongångarna från den så kallade omprövning som den moderata sjukvårdsgruppen tidigare har signalerat på exempelvis Newsmill. Efter att under mandatperioden haft ett totalfokus på att privata aktörer SKA ges etableringar oavsett allt, skrev Reinfeldt att det nu var dags att vrida fokuset. När "allt" nästan är på väg mot privata aktörer inom primärvården, då är det tydligen dags att inte tala driftsformer.

Sahlin och Johansson varnade för en utveckling där vården delas upp. Där privata försäkringar gör att "vård efter behov" inte längre styr. En vård där annat än patientens bästa tillåts bestämma fördelningen av våra gemensamma skattepengar. Det perspektivet skriver Filippa Reinfeldt väldigt engagerat om på Newsmill när det gäller olikheter mellan landstinget. Men att det möjligtvis är ännu större skillnader inom hennes eget landsting verkar inte vara intressant. Och att reagera mot att en liten grupp patienter får förtur i vården därför att de kan vifta med en sjukförsäkring är inte intressant.

Filippa
Reinfeldt skrev i Newsmillartikeln ganska bra om jämlik vård:
Arbetet med att skapa en jämlik vård kommer att ta lång tid att åstadkomma, men vi inför nu detta mål mycket tydligt i vår politik
Det gäller kanske i retoriken för moderaternas nationella vårdpolitik. Där Filippa Reinfeldt själv styr har vårdens resurser lämnat många områden med sjukare befolkning och i stället hamnat där hälsan är tämligen god och utbudet av vård redan ganska väl tillgodosett. Det trista i alla är att de ökade skillnaderna mellan människor verkar vara helt ointressant att göra något åt. Kanske en förklaring till att sjukvårdsfrågorna kommer att bli en av de viktigaste på valdagen. Ett riktigt och viktigt "vårdval" är det.

- Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Det är oerhört spännande att höra henne prata om valfrihet och tillgänglighet för vanliga människor som är ganska friska medan man i specialistvården drar ner och koncentrerar vården till färre enheter vilket ger sämre valmöjligheter (om ens några) och sämre tillgänglighet.

Ett typexempel är infektionsvården som trots ökat antal patienter drabbats av stora neddragningar och nedläggning av den enda enheten norr om Stockholm. Hiv-patienter i Roslagen kunde förr få vård på Danderyds sjukhus, sedan Karolinska i Solna och nu är det Huddinge
som gäller. Inte nog med att restiden ökat betydligt, det är dessutom svårare att få tider då personalen inte ökat i takt med att patientantalet nästan dubblats.