måndag 14 februari 2011

Socialdemokratin och en kriskommission

Svenska dagbladets förstasida på webben. "Tio glada kandidater" som gärna vill bli språkrör för miljöpartiet har frågats ut. En process med ledarskiften som också har sin parallell i mitt eget parti. Där spänns snart målsnöret, redo att fånga upp vinnaren i det spel som nu pågår för att sålla fram den person som bedöms som bäst om (S) ska återta sin roll som ledande politisk kraft i svensk politik. Skillnaden mellan (mp) och (s) är att det förstnämnda inte har haft behov av någon krisbearbetning. Det har (S).

I morgon
kommer kriskommissionens rapport, frampressad i tid efterskom det här med extrakongress i mars blev något snabbt påkommet. Det kortare tidsperspektivet innebär väl att också lösningarna är ganska snabbt frampresssade. Och ärligt talat, om det som har läckt ut genom TT:s försorg stämmer med de skarpa förslaget: Jag tycker att få saker verkar vara nya. Få inslag i "förnyelsepunkterna" har INTE funnits i mina egna organisationsöversyner eller utvecklingspapper genom åren. I sak behöver förstås förslagen inte vara sämre för det.

Den stora bristen som vi får se hur slutrapporten hjälper upp är att åtgärderna borde stå på två ben: valanalysen och en politisk analys. Det första inte särskilt svårt. Det andra mer omfattande men i grunden något som är ganska solklart för mig i dess utgångspunkter. Vem vet: kanske en extra extrakongress i höst kan slutföra den delen? Här verkar också, enligt SvT:s morgonsändning, rapporten peka på fyra centrala förnyelseområden med bland annat jobben, kunskaper och arbetslivets innehåll som centralt där (S) behöver bli "spetsigare". SvT antydde här att allt verkar upplagt för Östros som ny ledare...

Kriskommissionen vill krympa partiledningen, ge nya och modernare arenor för medlemsinflytande, se till att makthavare inte själva sitter i valberedningar och lite annat. Mest frustrerande just idag är det i sig kloka och nödvändiga förslaget att öppna upp processer som just nu pågår i form av att utse partiledning. Bra och nödvändigt men det kan dröja innan partiets medlemmar får testa det i skarpt läge vad gäller den högsta posten: partiordföranden. Om allt klaffar i årets valprocedur. Men Kriskommissionens slutsatser kan ändå ses som en kvitto till Öppna kriskommissionen och partivänner som på förtroenderådet önskade den utvecklade valprocessen redan i år.

Mer:
SvD1, SvD2, DN, AB; Exp
Bloggar: Mitt i steget, Partistaten, Roger Jönsson, Annika Högberg, Martin Moberg,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,