fredag 18 februari 2011

Infrastruktur och bostadsbyggande behövs för tillväxten

Moderatledaren Reinfeldt uttalade sig i veckan om hur illa passande det är med hyresrätter i Stockholms city. Idag får han, om inte en direkt men ändå indirekt, replik av Hyresgästerna och Stockholms Handelskammare. Barbro Engman och Maria Rankka skriver om detta på SvD:s Brännpunkt. En styrka att två viktiga aktörer på det sätter går ihop för att driva på. Och en styrka att Handelskammaren inte bara talar "marknadshyror" utan ser bostadspolitiken som mycket mer än så. De två har några punkter för att stärka bostadsmarknaden i Stockholmsregionen:
• Det krävs ändrade skatteregler för att underlätta produktion av hyresrätter till rimliga hyror. Därför måste fastighetsavgiften slopas på hyresrätter. Det måste även bli billigare att underhålla hyresrätterna genom möjlighet till skattefria avsättningar. En skattemässig balans mellan de olika upplåtelseformerna är nödvändig.

• Kommunerna måste föra en dialog med byggföretagen om vilka insatser som behövs för att höja attraktiviteten i områden med låg status. I många stadsdelar med låg status finns goda möjligheter till kompletteringsbyggande. Trots detta är intresset ofta svalt hos byggarna. Om attraktiviteten höjs finns möjligheter att bygga bort segregationen i huvudstadsregionen.

• Stockholmskommunerna måste ta ett gemensamt ansvar för en hållbar boendeutveckling i regionen. En bredare regional helhetssyn behövs för att möta de växande behoven av bostäder.

• Regeringen måste möjliggöra utbyggnader av vägnätet och den spårbundna kollektivtrafiken i huvudstadsregionen genom att öppna upp för nya finansieringslösningar i samarbete med näringslivet.

• Regeringen måste påskynda arbetet med att förenkla och förkorta planprocesserna för infrastruktur och bostadsbyggande.
 Som om det var samordnat har också DN en bostadsartikel som berör Stockholm. Ett erkännande från fler politiska ledare om att bristande samordning mellan regionens kommuner är en orsak till bostadsbristen. Svt hade också i nyheterna nu på morgonen ett inslag som bygger på PVC:s kartläggning om hur världens industriledare ser på hur man lägger bra grund för tillväxt och utveckling. Där är infrastruktursatsningar, till vilket bostäder utan tvekan hör, det viktigaste. Och där kanske man kan lägga till att det inte bara måste gälla höghastighetståg som togs upp i inslaget. Viktigt men för tillväxten och jobben behöver också den basala trafiken fungera. Som pendeltåg och bussar, exempelvis.

Det finns
möjligen en tveksamhet jag har i punkterna och den gäller hur investeringarna ska betalas. Som visades i bl.a. fallet Nya Karolinska är det inte självklart att det blir de klokaste och för skattebetalarna billigaste lösningarna med samfinansiering. Ibland framstår det som om privata investerare står på kö av ren godhet för att få vara med och betala viktiga samhällsinvesteringar. Så är det förstås inte. De investerar och har avkastningskrav. Om stat och kommun med sina höga ratingar på grund av beskattningsrätten kan fixa billigare finansiering så ska förstås det lösas.

Mer:
- Stockholms HandelskammareRoger Jönsson,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,