tisdag 15 februari 2011

I borgerlighetens Sverige växer klyftorna

Det bästa hade varit om DN debatt-artikeln kunde visa hur den nuvarande regeringens icke-fördelningspolitik skiljer mot den linje som en ny S-regering skulle bedriva. Så är det nu inte i den kartläggning som (S) presenterar om hur det ser ut med "rättvisan i praktiken". Dels under alliansregeringens tid sedan 2006 och så S-regeringens tid 2002 till 2006. Oaktat det så är alla analyser av detta förstås mycket intressanta. Reinfeldt har alltför ofta fått uttala att de sänka skatterna går till "låg- och medelinkomsttagare" utan att bli emotsagt. Det blir han idag.
Under S-styret 2002–2006 fick höginkomsttagarna en inkomstutveckling som motsvarade 95 procent av den genomsnittliga inkomsttagarens utveckling. Under åren 2006–2010 fick samma inkomstgrupp 240 procent av genomsnittet.
Det räcker, som man skriver i artikeln, inte att göra de mer ytliga förnyelseförändringarna. Vem minns inte råden att moderater i offentlighetens ljus "tar av sig pärlhalsbanden" för att verkar mer folkliga. Den förde politiken har samma inriktning och samma målgrupper som gynnas respektive missgynnas som alltid har funnits när borgerligheten har fått styra. Tyvärr var det perspektivet av politik stendött inför valdagen, trots att många av oss gjorde ansträngningar för att lyfta debatten.

DN Debatt-artikelns slutkläm är förvisso viktig:
I en tid när socialdemokratins framtid och historia diskuteras och Moderaterna försöker inta den politiska mitten är det intressant att konstatera att fördelningsprofilen var avsevärt bättre 2002–2006 när Socialdemokraterna styrde jämfört med 2006–2010 när Moderaterna utformade den ekonomiska politiken.
Hur blir det då framöver? Är det inte det väljarna både vill veta och kommer att döma socialdemokratin för? Ibland har man kunnat tyda debatter som att (S) är på väg att acceptera en fortsatt frånvaro av fördelningspolitik? Ja, för den som lyssnade till Kriskommissionens Anna Johansson i P1 morgon finns ändå en befriande och bergfast övertygelse om både nyttan och behovet av fördelningspolitik och om stödet för densamma hos det så kallade folket. Nu gäller det bara att mejsla ut det konkreta i detta för framtiden.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,