måndag 7 februari 2011

Och vardagsslitet rullar på i den politiska verkstaden

bilden Samkväm på Nynäsgården stulen från Johan Sjölander
Åter får jag påminnelser om kontraster. Den här gången mellan talet om socialdemokratins kris och förlamning å ena sidan. På den andra, ljusare sidan ett parti som inte bara tröttsamt sliter vidare utan som på regional och lokal nivå formar politik och driver samhällsfrågor. I helgen var det fullmäktigegrupp med avstamp inför de kommande fyra åren av politiskt arbete i Huddinge. Vi pratade mycket om politik och om hur vi utvecklar dialogen med huddingeborna. Vi pratade arbetssätt i gruppen och om vårt sätt att bedriva politik i kommunen. Samtidigt fanns Stockholms arbetarekommuns styrelse på samma Nynäsgården som vi själva: Där också ett rejält politiskt hantverk med behandling av medlemmars åsikter och förslag i 177 olika motioner. Och sedvanligt hade sossar trevligt när man träffas, som framgår av bilden från kvällens sångtillställning. Socialdemokrati är verkligen inte bara kris och förlamning!

Ikväll fullmäktige med en sedvanligt diger dagordning. Jag kommer att gå upp på tre punkter i alla fall: Ett kort tack till kommunstyrelsen som på ett ärende om detaljplan för en förskola i Vista också föreslår att fullmäktige uttalar sig positivt om att samhällsbyggnadsnämnden ska göra något åt en liten liten snutt på Vistavägen som av outgrundlig anledning är kolsvart på kvällarna. En liten bit på 30-40 meter som har hamnat emellan olika planer men som nu kanske ändå får lite ljus och blir mer trafiksäker. Inte minst för oss som ibland springer förbi där men också för den som framöver tar sig till den nybyggda förskolan.

En av kvällens stora debatter blir majoritetens politiska inrikning för perioden. Jag tänker säga något om miljö- och hållbarhet, ett område som i pappret lyfts fram men där den prakiska politiken i verkligheten har sina brister. Det räckeri inte med vackra texter om man ska göra något åt miljö- och klimathoten. Andra delar som kommer att debatteras är förstås välfärdsfrågor, inte minst i kontrast till det majoriteten skriver om hur den ska betalas.
Vår målsättning på längre sikt är att sänka skatten så att den hamnar på en
genomsnittlig nivå bland kommunerna i Stockholms län.
Moderaterna har även lokalt frusit fast vid sänkta skatter som det tema som politiken kretsar kring.

Folkhälsa
: jag får tillsammans med min medmotionär svar på förslag om hur Huddinge ska förbättra arbetet för att bekämpa ohälsoklyftorna och för en bättre folkhälsa i kommunen. Om detta ska jag också medverka i den tv-sändning som är strax före sammanträdet. Motionen handlar mer om former för arbetet och brister i detta än om konkreta områden men är viktig för att få genomslag för politiken. Idag finns alltför lite kunskap och uppföljning om hur kommuen verkligen jobbar med folkhälsofrågor där politiken behövs som mest, det vill säga i stadsdelar som har högre ohälsa än andra. Samarbetet måste utvecklas med bland annat landstinget. Vi behöver bättre indikatorer för uppföljning osv. Svaret på motionen blir lite tröttsamt (ungefär)"vi gör redan allt". Om detta ska jag säga ett par ord.  

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,