torsdag 10 februari 2011

Huddinges skatter och värdefull natur som industriområde

I måndags ägnades två och en halv timme av sammanträdet till debatt om en delgivning. Eller kanske mer rätt, en information. Kommunens Allians lade fram sin plattform (politiska inriktning) för mandatperioden. Av erfarenhet vet vi att de ofta ganska svävande och allmänt hållna skrivningarna ändå tas på en i det närmast bibliskt allvar av organisationen som i alla fall tidigare har granskat, uttolkat och därefter jobbat efter inriktningen. Årets variant är tämligen "fluffig" och kommer att behöva fyllas med konkretare besked.

Ett av de ämnen som nästan försvann under fullmäktigekvällen var skatten. Det blev nästa omvänt vad det kan bli då skattesänkningar pratas mycket utan koppling till det de ska betala. Nu pratades mest välfärd och satsningar medan alliansens skrivningar om sänkta skatter kom bort. Ambitionen att sänka skatten så att den hamnar på en genomsnittlig nivå bland kommunerna i Stockholms län är ett stort åtagande som man bör ge besked om innebörden av. Skrivningen ersätter nog ett tidigare löfte om en 10-öring år 2013 och man funderar om det nya är mer eller mindre. Och hur tänker man sig finansieringen?

Ett annat område som förvisso innebär att alliansen backar från tidigare nästan hånfull kritik mot oppositionen handlar om rättten för barn till föräldralediga och arbetslösa att få mer tid på förskolan. Det där var delvis en förändring som kom till ett par veckor i somras. Först när vi föreslog en reform blev vi utskällda för att det skulle kosta alltför mycket, mellan "12 och 40 miljoner": Då med finansiering genom att avskaffa vårdnadsbidraget". Nu är det ett "skarpt" löfte med mer tid för arbetslösa från alliansen och det kompletteras med löftet att även undersöka möjligheterna för utökad tid i förskolan för barn till föräldralediga. Förvisso en bra omsvängning men första steget hade redan kunna ha tagits om man hade lyssnat. Som man också skryter med så är ju kommunens ekonomi mycket stark.

Min egen insats under debatten handlade om miljöfrågorna, Ett hållbart Huddinge. Också här gör "fluffigheten" i pappret att man kan ställa upp på det mesta men det är politiken i vardagen som avgör. Jag lyfte fram att alliansen tidigare, vid upprepade tillfällen, har sagt nej till ett förslag från oss om en klimatkampanj i kommunen, för att företag, enskilda och föreningsliv gemensamt ska mobiliseras för klimatarbetet. Nej, nej ,nej tidigare men i pappret påstås klimatarbetet prioriteras.

Just nu kanske det mest provocerande om miljön i pappret är meningen "värna naturområden och kulturvärden". I Huddinge planerar man att göra naturområdet Loviseberg till platsen för ett nytt industriområde. Det går hårt åt värdefull natur intill området Kästa i Flemingsberg och har helt berättigat skapat en aktionsrörelse i området. I miljönämnden är alla partier emot när det gäller det som kallas delområde 2 och det är bra. Men frågan är hur partierna kommer att agera framöver. Kristdemokraterna, som har ordförandeposten i samhällsbyggnadsnämnden, skriver på sin hemsida att frågan bör sjösättas "skyndsamt". Mer om frågan i pappret nedan.

Trots de ganska få konkreta inslagen i den politiska inriktningen och trots att man som opposition har svårt att bli upprörd över "icke-förslagen" har ändå mandatperiodens politiska debatt kommit igång i Huddinge.

Fler: Christian Ottosson, Kalle Henriksson, Huddingeperspektiv, Emil Högberg,
Tv-sändning från fullmäktige här. Mitt anförande i debatten om politisk inriktning kommer 02.34.53 in i sändningen
- Radio Stockholm om Huddinge och skatten


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,