tisdag 15 februari 2011

Ett efterlängtad krisåtgärdsprogram modell (S)

Delar av morgonens nyhetsrapportering handlar om de unga socialdemokraterna som tycks fortsätta sin i sammanhanget något smala fåra av att köra kampanj mot åldrar i socialdemokratin. Delvis mycket märkligt, inte i betoningen av att unga måste släppas fram, men att den totala fokuseringen kring detta gör att SSU:s röst och tankar saknas i den viktiga utformningen av politiken. Illa.

Jag lyckades i alla fall hitta delar av kriskommissionens arbete på nätet. Inte förrän vid 10 finns den "formellt" på nätet men Nyhetskanalen hade den vid 7. (en av fem)

Ska studera innehållet vid tillfälle och kommer säkert att lyfta fram olika delar i fler inlägg. Vissa saker är självklara som jobbpolitiken och "arbete åt alla"-devisen. Just nu bara en glädjande notering att man lyfter bostadspolitiken och inte minst stöd för att bygga hyresrätter, stöd för ombyggnad av miljonprogrammet och där också frågan om energieffektivisering.

Återkommer om partiets organisation. Den riktiga besvikelsen är att kriskommissionen inte vågar sig ens i närheten av tidigare organisationsutredningars ganska krassa och realistiska syn på hur läget är i organisationen idag. Många av partiets grundorganisationen, S-föreningen- finns bara på pappret. Människor som vill och har tid att engagera sig, tappas bort därför att partiets organisationsrutor lever kvar på drömmar om något fungerande. Nu föreslår man bara det som gjorts 100 gånger tidigare. En utvecklad föreningsverksamhet. Lycka till...

Men som sagt. Återkommer.


Mer: Sanna Rayman på SvDs ledare.
AB, AB Mellin, AB om SSU, SVD
Bloggar: Röda Berget, Ewa Jansson,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,