torsdag 26 juli 2012

Äntligen lite hopp om en återupplivad politik för fler bostäder


Problemet blir så oerhört konkret för många. Man kan inte tacka ja till jobbet. Man kan inte gå den utbildning man vill och passar för. Man tvingas mot sin vilja förskjuta vuxenlivet långt upp i åren genom att tvingas på kvar hos föräldrarna. Eller så pressas man in i orimliga system av andra-, tredje- och fjärdehandsuthyrningar, inte sällan med skyhöga ockerhyror som ett inslag. Bristen på bostäder handlar om människors vardag och liv och om utbildning och arbete. Avsaknad av bostadspolitik slår mot hela samhällsgrunden.

Larmrapporterna upphör inte. Nu i sommar kom Boverkets lägesbeskrivning som visade brist i 135 kommuner och samtidigt ett minskat byggande. Stockholms Handelskammare har gång på gång lyft problemet och pekar nu på en brist i enbart huvudstadsregionen på 110 000 bostäder. Kommun efter  kommun presterar alltför uselt i form av verkligt byggande och inte bara tar fram planer. Så är fallet även i min egen kommun, Huddinge.

Idag presenterar Socialdemokraterna några förslag på hur bostadskrisen ska kunna mötas. Veronica Palm och en arbetsgrupp inom (S) vill ha statliga kreditgarantier, byggbonus för studentlägenheter och för smålägenheter och så regionala bostadskommissioner för de tre storstadsområdenas särskilda problem att få fart på bostadsbyggandet. Det är en utmärkt början på något som kan beskrivas som ett bostadspolitiskt återupplivande. Med lite fler inslag som också ha bäring på grön omställning kan det bli riktigt bra. Samtidigt tror jag det är nödvändigt att de konkreta åtgärderna byggs upp på en bas i form av nytt bostadspolitiskt mål. Riksdagens alliansmajoritet har med förändringarna i målet dragit ner hela bostadspolitiken till ett stiltje. Ska man gå framåt måste man ha formulerat sina mål och utgångspunkter tydligt.

Avsaknat av vilja och mål har också till till att det enda konkreta förslag som alliansregeringen har kommit med på senare tid är en "reform" för att stimulera uthyrning av delar av redan byggda bostäder. Passiviteten och oviljan att göra mer har bestått sedan alliansen tillträdde 2006, något som blir mycket tydligt när bostadspolitiken saknas i regeringsförklaring efter regeringsförklaring och i budget efter budget. Det är mot den bakgrunden alldeles utmärkt att (S) nu fortsätter leverera konkret politik.

Fler bloggar: Svensson,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,