måndag 10 oktober 2011

Dags att vårdval får patientfokus mer än producentfokus

Dagens huvudnyhet i DN handlar om vårdval runt om i landet. I en undersökning från Uppsala Universitet visas att det brister i informationen om kvaliteten i vården. Därmed får patienten inte det underlag som hela vårdvalsidéen utgår från ska finnas. Forskningsassistenten Caroline Andersson säger till DN.
– Reformerna har ökat företagandet och gett fler utförare, men det är ett misslyckande när det gäller idén om att konkurrensen ska ge ökad kvalitet
 Vi ser att landstingen informerar om möjligheterna att välja, men det går inte att jämföra likheter och kvalitet mellan olika vårdgivare. Det är som att välja mellan äpplen och päron för patienterna,
Vad jag kan se talas här om "alla landsting" och att "inget landsting" har lyckats. Det tolkar jag som att det också gäller Stockholms läns landsting som har slagit på trumman ganska intensivt om vårdvalet. Nu finns ett stort behov att släppa det fokus som funnits på fler entreprenörer i vården och i stället se till patientbehovet. Tyvärr har det kommit skymundan i euforin kring vårdens producenter.

Mer att läsa: Den "okända vårdsidan 1177.se,  Omvard.se,  Ekot, Svd,
Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,