lördag 8 oktober 2011

Alliansen till insikt om vårdvalets skavanker?


Den som söker på min blogg om Vårdval Stockholm kommer att hitta åtskilliga inlägg som tidigt efter reformen pekar på systemets brister. Då, efter valet 2006, skulle borgerligheten snabbt sjösätta sitt vårdval. Man dumpade erfarenheter och synpunkter som allianspartier i andra landsting hade fått. Halland som var föregångare visste exempelvis att det var bra med politiskt inflytande över vart etableringar av vård skulle ske. I exempelvis Skåneregionen jobbade man fram ersättningssystem som bättre passar en region med stora hälsoskillnader. I Stockholm däremot rådde förträfflighetens anda. Allianspartiernas och Filippa Reinfeldts enda svar på all kritik i alla lägen var att man införde en "tolkersättning".

Några år senare, efter kritik på i stort sett varenda landsting, varenda styrelse och från i stort sett alla patientorganisationer och personalgrupper, har alliansen kommit till insikt om bristerna i sina system. Idag skriver landstingsföreträdarna på DN Stockholm om de förändringar som ska göras av ersättningssystemet. Just DN-artikeln kan man möjligen le något åt, särskilt om man samtidigt läser i Svenska Dagbladet att det sker förhandlingar mellan majoriteten och oppositionen. Så låter de inte när alliansföreträdarna själva formulerar sig på DNs debattutrymmen. Vill man vara halvt elak kan man beskriva det som att Filippa Reinfeldt och allianspartierna i övrigt har släpats fram till insiktens altare om bristerna i Vårdval Stockholm.

Oavsett det finns det inslag som är bra i förändringarna. Bland annat skriver "råden":
Differentierad besöksersättning. Med en differentierad ersättning ska mottagningarna få olika betalt utifrån patientens behov av vård. I dag får vårdcentralerna samma ersättning för ett besök oavsett hur mycket tid eller resurser besöket tar i anspråk. Vi tillsätter en grupp som får i uppdrag att under 2012 ta fram ett förslag på hur detta kan genomföras så att behovet av vård kompenseras mer rättvist
Det hälsofrämjande arbetet ska stimuleras i ersättningarna. Utmärkt, och något som vi från oppositions sida har framfört i fem år. Hälsosamtal med äldre som är en viktig förebyggande sak tas upp. Alliansen har inte tillräckligt markerat att det är ett krav utan i stället haft alltför stor förståelse för senfärdigheten i att bygga upp verksamheten. Nu verkar också allianspartierna sno det som ingick som en tung del i S-budgeten 2010 och som också var våra vallöften: Vi skulle minska byråkrati och administration därför attt resurser behöver i vården. Om detta skriver alliansföreträdarna idag, trots att de själva har röstat mot förslag om detta tidigare.

Men trots allt: Det är en positiv förändring som nu ska göras av systemet. Om än delvis försent för att kunna utveckla vården till mer jämlik och mot en fördelning av vårdens samlade resurser efter hur ohälsan ser ut i länet. Det är något som är självklart för alla partier i landstinget inom exempelvis tandvårdens ersättningar men som har gått i motsatt riktning när det gäller vården i övrigt. Bra svängning nu trots allt.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern

Följ Stockholms Netrootsbloggare på Facebook och på bloggen Netroots Stockholm

Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,