tisdag 29 december 2009

Om debattdebatter, sjukförsäkringsdebatter och sverigedemokrater...

Mellandagsdebatterna kanske inte gár heta hemma i Sverige men visst verkar nágra ämnen engarera ocksá i helgvilan. Debatten om debatten, ett ständigt áterkommande ämne, handlar om moderatledaren Reinfeldts ständiga flykt bort frán de debatter han kan mot Mona Sahlin. Om det skrev jag ett inlägg i gár. Peter Högberg bloggar ocksá om detta. S-buzz publicerar hela listan av tillfällen dá (S)-företrädrare har önskat debattera en frága men motstándaren har valt att fly. Aftonbladets ledare tar upp frágan utifrán ett journalistiskt perspektiv.

Det finns nágra "mest absurda" illustrationer som har avslöjats som gäller Reinfeldts partis mediasyn: Du minns säkert när moderatledaren hävdade att frágor om hans parti skulle regera med stöd av Sverigedemokraterna ställdes därför att sossar ringde runt till redaktioner och krävde detta. Du minns kanske ocksá hur regeringskansliet träffade Dagens Eko för att klara ut hur rapporteringen skulle ske. Minns att Reinfeldt rekryterade ledande mediafolk till sin regering just frán Ekoredaktionen. Du kanske ocksá minns de moderata riksdagsledamöterna som krävde ökad styrning av media? Nej, inte 1909. Det var i ár, 2009.

Inför valdagen i september är det en plikt för partierna att delta i debatter och ge väljarna tydliga besked om alternativen. Reinfeldt kommer inte att kunna fly bort frán den uppgiften.

Favorittidningen Svenska dagbladets ledare skriver om en undersökning frán Svenskt Näringsliv. Den lär visa att regeringen inte alls verkar förlora pá debatten med de rödgröna om sjukförsäkringen. Det verkar som att näringslivslobbyn vill peppa sina "beställarpartier" inom alliansen att inte vara rädda för förslag som till exempel tvingar svárt sjuka att jobba. För min egen del gör det ingenting om Alliansen följer Svd:s analys. Gör det. Val handlar om att ta ställning mellan politiska alternativ om vilket Sverige vi vill ha. Just frágan om de svárt sjuka blev en illustration av hela misslyckandet och feltänket i den s.k "jobbpolitiken" som allt, enligt ett statsrád gjordes för att kunna sänka skatter. Fortsätt gärna tala om de olika samhällsmodeller som ligger i den debatten.

När Sverige nu gár in i valáret hoppas jag att det sätts punkt för Sverigedemokraternas möjligheter att styra mediadebatten. Jag kan känna en viss misströstan mot att det blir sá. Idag kommer en märklig artikel om hur partierna gemensamt kan underminera SD:s roll efter ett valresultat som ger de en vágmästarroll. Visst är statsvetarens syfte riktigt. En gigantisk majoritet av väljarna tackar tvärnej till ett främlingsfientligt parti i riksdagen. Dock blir artikeln ett teknikaliserande med demokratin. Hur SD-ledamöter rent teoretiskt röstar kan inte vara utgángspunkten. Lát dem inte komma i närheten av voteringsanläggningen! Det bästa sättet att se till att SD inte fár inflytande är, som Robert Noord skrev i gár, att se till att väljarna röstar fram en stabil, rödgrön majoritet. Det verkar ju ocksá vara möjligt.    

Andra bloggar ocksá:  Krassman om arbetslösheten, Johan om debattdebatten. Martin och Michael Granstedt gör detsamma, Marys karameller är för dagen ganska sura :-),  Kent Persson har inlägg om den Timbrorapport jag kommenterade i gár, Ett hjärta rött speglar 2009 (skitáret) Karin har förutom en härlig vinterbild ocksá en frága som jag besvarar med "NEJ för guds skull, NEJ". Roger Jönsson, med ny bild, bloggar om SD,.Peter Karlberg utvecklar klokt invändningarna mot förslaget, Annarkia har ocksá inlägg pá samma tema.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern

Intressant?

7 kommentarer:

elon sa...

Apropå SD.

Tänk om alla partier kunde lägga ner lika mycket tid på att lösa invandringens problem i stället för den tid dom lägger på att försöka isolera och osynliggöra SD.

Om nu SD som många tror bara är ett främlingsfientligt parti vore ju det en väg att "ta död" på SD.

Unknown sa...

Du har helt rätt elon.

Anonym sa...

Att vara kritiskt inställd till massinvandring är i sig inte det minsta rasistiskt. Det är inte heller rasistiskt att exempelvis vilja införa en japansk modell, där det nästan enbart är möjligt att få arbetstillstånd eller uppehållstillstånd genom att:
a) ha kunskap eller kompetens som det råder brist på i landet, och/eller genom att ha en arbetsgivare innan innresa
b) ha kommit in på någon utbildning (som man själv betalar)
eller
c) genom att gifta sig med en japan
Rasism är tron att en eller flera raser står över en eller flera andra raser, och det behöver inte nödvändigtvis vara den egna rasen som är överlägsen. Det senare uppfattningen är väldigt vanligt i Sverige, där det i många kretsar mer eller mindre är belagt med skam att vara svensk.
Att vilja stävja invandring av sociala skäl (ökande brottslighet), kulturella skäl (vissa gruppers totala vägran att integrera), och socioekonomiska skäl (redan ökande arbetslöshet och nästintill total frånvaro av kompetens eller till och med läskunnighet hos många invandrare), är inte rasistiskt. Inte på en fläck.
Det är inte heller rasism att anse att vissa kulturyttringar inte är välkommna i det egna landet (klankultur och jihadism, våldtäkter och hedersmord,). Det är inte heller rasism att anse att man skall ta seden dit man kommer.
(Förövrigt verkar många politiker och journalister tro att utrycket lyder "man skall ta med seden dit man kommer.")
Sist jag kollade är det ingen mänsklig rättighet att få byta landstillhörighet, och det var inte heller en mänsklig rättighet att få bete sig precis hur som helst, var som helst. Sist jag kollade var det inte heller Sveriges absoluta och oemotsägliga plikt att agera socialkontor för hela världen.
Rasism har ENBART med ras att göra. Det har inte med kultur eller beteende att göra, och det har verkligen inget med ekonomi att göra.
Förövrigt är kulturrelativism (i meningen ideologi) och värderelativism ingalunda sanningar, även om flertalet offentliga personer försöker få dem till det.

Anonym sa...

Peter, jag tycker också att det läggs ned alldeles för mycket debattkraft, när det finns verkliga problem att lösa, som att putta ut alliansen, sätta in de rödgröna för att i faktiskt ta tag i arbetslösheten och utbilda arbetslösa och stå väl rustade inför alla pensionsavgångar som kommer lite längre fram här de närmaste åren.

Anonym sa...

Kan ingen PK-politiker eller journalist dito tala om för mig hur många invandrare som krävs för att tycka att det blir för många?

Och gärna uppge skäl till varför ni tycker så!
Därefter sakligt begrunda om inte argumenten är desamma som Sverigedemokraterna anför idag.

Är 200 000 per år ok?
1 miljon om dagen?
Var går er gräns?

Unknown sa...

HÄXJAKT!

Calle Fridén sa...

Hur många? Många fler i varje fall.