lördag 19 december 2009

Kömiljard trots fler i köerna - Mer politisk kampanj än viktig sjukvårdssatsningEgentligen är det makalöst. När regeringen gav besked om statsbidragen till kommunerna fanns ungefär hälften av det som skulle behövas. Dessutom bara för 2010. Framtiden är i högsta grad osäker. Samtidigt har man bedömt att det finns en miljard att ge ut i "köpengar". De landsting, nu alla, som klarar köminskningen får dela på pengarna. På många håll, som i Stockholm. handlar en faktor inte alls om att färre nu väntar.

Det är ju i själva verket fler som väntar. I stället ges delar av pengarna ut därför att fler vårdgivare ens redovisar sina köer. Det är frågan om det ska berättiga till extra stöd. Hellre det som alliansen i Stockholm har inför och som är bra: Låt den som inte sköter uppdraget betala vite. Att ge beställaren en uppföljning tillhör uppdraget.

Nu har uppfinningsrikedomen förstås flödat. Att flytta patienter från en kö till en "frivilligkö" kan ge stora intäkter utan att någon som helst förbättring av vården sker. Jag ser att Ylva Johansson säger till SvD.
–Man jämför med siffror som är ett år gamla och med de långa köer som var strax efter sjuksköterskestrejken då. Köerna är längre i dag än när den här regeringen tillträdde

Kent Persson (m), är förstås glad. Nu är ju Kent inte bara bloggare utan också sjukvårdspolitiker för (m). Det är möjligen naturligt att Kent känner samma lyckorus och har samma okritiska kommentarer om resultatet som Filippa Reinfeldt. Jag tänker osäkt mer på Joseph Napolitan än på vården och patienterna. Napolitan?? Ja, en av världens främsta politiska kampanjmakare som i sina råd från ett hundratal kampanjer har ett passande för kömiljardsjippot: "Bilden är viktigare än verkligheten". Att investera en miljard av skattepengar i något som ger en bild av framgång  för alliansen i sjukvårdspolitiken kan, oavsett trixande och fifflande med köstatistik ge plus på valdagen. Detta trots att de verkliga människor som finns i vårdens köer har blivit fler.Fler bloggar:  Röda Berget om begreppet "självvald väntan"Alliansfritt Sverige om trixande som ger intäkter till landstingen, Omvård.se som också bloggar kritiskt och Martin Moberg gör samma sak.  Johan Ulvenlöv sammanfattar.  - Fler blogginlägg på NetRoots och Politometern. Eget inlägg från i går här.

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,