tisdag 2 september 2008

Filippas vårdvalsreträtt knappast värt en DN debatt

Orättvisorna med Vårdval Stockholm består. Mer vårdresurser till de friskaste delarna av Stockholm. De flesta nya vårdmottagningarna i innerstan. Ingen ny i Huddinge eller väldigt få på hela södertörn. Ingen nödvändig förstärkning där hälsoläget är svårast, där de privata specialisterna inte vill etablera sig och där det finns behov av mycket förebyggande insatser. Ersättningssystemet - betalt efter antal besök och högre ersättning om du träffar doktorn - raderar ut undersköterkor från vården samtidigt som läkaren sätter på plåster. Det ger högre ersättning än om "syrran" gör det.

Utvärderingen som idag behandlas av Hälso- och sjukvårdsnämnden visar också:
Analyserar man besöken per individ hos samtliga vårdgivarkategorier på husläkarmottagningen (husläkare, distriktssköterska, sjuksköterska och
undersköterska) skönjas en liten minskning år 2008.
Filippa Reinfeldts erkännande om (några av) bristerna i Vårdval Stockholm är dock välkommet. Visst: det kunde formulerats annorlunda. Och mycket tidigare. En rad av ämnena har jag själv tidigare berört i blogginlägg. Men tänk om man hade velat lyssna på oss: Tänker er Filippa Reinfeldt utbrista något i still med:
Jag lyssnade till socialdemokraterna under dagens debatt i landstinget. De pekade på att många med utländsk bakgrund blir allt sjukarer i yngre ålder än svenska äldre. Det ska jag ta till mig.
Eller kanske
Socialdemokraten Johan Sjölander har rätt. Det behövs ett bättre meddelandeskydd för de anställda i privata vårdbolag.
Eller varför inte:
Jag inser att Dag Larsson (s) har rätt i att vårdval Stockholm brister i att stödja det förebyggande arbetet.
Så låter det naturligtvis inte, även om det stämmer att de reträtter man nu gör från vårdvalsidén är saker som vi fört fram under ett års tid. I stället för att ge opposition eller kanske professionen rätt i sak, blir justeringarna på ytan av vårdvalet något som två moderater och tre andra landstingsråd står för. (en bild av maktfördelningen i nuvarande landstingsstyre?)

Dagens kovändning är om än viktig så bara ett sätt att mildra kritiken mot att man tog bort den särskilda ersättning som förut gick till de delar av länet som har högst sjuktal. De bärande skevheterna, ihåligheterna och djupa orättvisorna i Vårdval Stockholm består även efter de manifesterade ändringarna. Det är djupt olyckligt.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,