torsdag 1 november 2007

Privatsjukhus och vårdslakt i Stockholmssjukvården...

Visst. Alla kan göra fel. Det var säkert bara en felsägning av Cecilia Widegren(m). I kvällens Argument påstod hon att moderaterna bygger ut närakuter i Stockholms län. Så är det inte. Tvärt om. Man lägger ner fem. Dessutom tror jag hon syftade på en närakut vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Vad gäller den är moderaternas insats att man har försenat öppnandet ett halvår, endast av anledningen att den ska drivas privat. Man får ha förståele för att riksdagsledamöter inte kan allt, men då ska man också vara försiktig när man uttalar sig.

För övrigt diskuterades öppnandet av privat barnsjukhus på Östermalm i Stockholm. Det ska ju inte behövas privat numera, sägs det. Men trots det....Det är lite löjeväckande att höra riksdagsledamöter som behåller slagorden från ungdomsförbunden i något som borde vara allvarliga debatter. "Vi träder tillbaka," heter det i stället för "maktpolitiker", ja så benämns S-företrädare. Politiker ska inte bestämma utan..."personal och patienter". Möjligen bra för riksdagsledamot Widegren som inom promenadavstånd från riksdagshuset får en rad nya trevliga mottagningar med doktorer. Men för en stor andel av länets skattebetalande patienter blir det verkligen inga nya valmöjligheter. Och får åtskilliga i socialt "tunga" områden riskerar tillgänglighet och kvalitet att bli sämre. "Vårdslakt" har det kallats och om epitetet bidrar till att väcka opinion så får man tåla eventuella överdrifter.

Det är där man ska se hela debatten om ett nytt privat sjukhus för barn vars föräldrar haft råd att teckna privat försäkring. Å ena sidan växande valfrihet för några. Å andra sidan försämringar för dem i vårt län som är sjukast. Vad lagen säger är tydligt. Vård efter behov. Sjukast före friskare. Det tillsammans med att välja utbyggnad av vård före skattesänkningar borde rimligen ge bättre möjligheter till en rättvis vård av god kvalitet för alla än den väg som Sverige och framför allt Stockholm nu ger sig in på.

Föresten: gå med i Facebook-gruppen Stoppa Vårdslakt Stockholm. Här!

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , ,