söndag 31 oktober 2010

Gör Socialdemokratin till Sveriges främsta parti för ny- och småföretagandet

Ett halmstrå, kanske någon tycker: men i "Eländesvalet 2010" ökade socialdemokraterna sin röstandel i gruppen "Företagare". Vallokalsundersökningen visar att parti i den gruppen gick från ett lågt 14 procent till ett lågt men något högre 16 procent. Potentialen finns där om man ser ännu ett val tillbaks, 2002, då (S) kunde räkna hem en röst från 21 procent av företagarna. Kanske var den lilla ökningen resultatet av att några företagare hade uppfattat den förändring som partiet genomgick under kongressen i Älvsjö hösten 2009. En vecka där både företag och företagares villkor präglade mycket av jobbkongressen. Men ett parti döms inte bara av kongressbeslut utan framför allt av hur besluten blir verkstad, hur det genomförs, och även av hur partiet talar om frågorna. Har det en tyngd i den politiska vardagen? Bygger förslagen på egna gissningar eller är de förankade i företagarens vardag och de problem de brottas med?  

Nyföretagandet är viktigt för jobben. Men det räcker förstås inte med bra villkor för att starta: företag som växer och kan anställa fler kräver också bra företagsklimat OCH företagarklimat generellt. För socialdemokraterna handlar det att gå vidare med det historiska fokuset på stora företags villkor och mer uppmärksamma ny- och småföretagen. Och förstås: inte bara företagsformen i sig utan också den som dagligen och nattligen lever med verksamheten :företagaren. Hur ser förutsättningarna i praktiken ut? Hur kan politiken genom att med politiska beslut eller kanske genom att avstå desamma, ge bästa förutsättningar? Det KAN handla om regelverk. Men gissningsvis minst lika ofta om att det stat, kommun och landsting ansvarar för och finansierar genom skatter fungerar som utbildning, infrastruktur och samhällsplanering, byggande och annan service som alla betyder mycket om företaget ska fungera i vardagen.

I all omprövning och förnyelse väcks motreaktioner och det är inte helt otänkbart att ett större och ärligt engagemang i frågor som berör företagens villkor ses som en "högervridning". En i så fall närmast absurd slutsats i ett samhälle som bygger på tillväxt och starka företag som också bidrar till välfärden. Dessutom inte bara går det att koppla villkor för löntagarna med företagens förutsättningar. Det blir något lättare att vara löntagare i en miljö där tillväxt och lönsamhet är god snarare än motsatsen. Det är i och för sig ingen självklarhet att praktiken blir så om man samtidigt ser ökade klyftor och försämrad trygghet som nödvändigt. Delvis måste det handla om en omprövning i hjärtat också när det gäller sådant som skattefrågor. För mig är det helt möjlöigt att behålla höga och högre ambitioner med välfärden samtidigt som skatter som definitivt slår mot ny- och småföretagande förändras.

Socialdemokratin har varit mästare i steg två: att vinna förtroende i hur tillväxtens resultat ska fördelas till välfärd genom en hög skattenivå. Men det är dags att på djupet, inte bara i retorik, ta initiativ i fördelningens förutsättningar: jobb och nya företag. Utgångspunkten är att i stort sett alla svenska företag utan de senaste åren har tillkommit, växt och utvecklats i ett Sverige där arbetarrörelsen har haft politiskt ansvar. En orsak till valförlusten, tapp i förtroendet om den ekonomiska politiken och jobbskapande, gör det här fokuset så viktigt. Men för oss får det inte handla om valtaktik utan insikten om att jobb kräver nya företag, att välfärd kräver nya företag, jobb och tillväxt. Där finns det ingen genväg.


Diagram från Ekonomifakta


- Bloggar om "nya företag": det finns också här anledning till ett lyft för (S).

- Företagarnas granskning av riksdagsledamöter och företagandet: Krister Örnfjäder, Louise Malmström och Luciano Astudillo
- Anna-Stina Nordmark Nilsson bloggar om företagens villkor

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,