torsdag 28 oktober 2010

En bättre sjukförsäkring om hjärtat får styra

Det var väl en sak att valet gick som det gick. Som de rödgröna ledarna skriver i dagens DN-artikel kan ändå förbättringar göras av "eländesförsäkringen". Efter valet har fler företrädare för de borgerliga medgett bristerna. Om de i riksdagen röstar för förslaget, röstar med hjärtat och med hjärnan, då får Sverige en sjukförsäkring värd namnet. I artikeln varnas man för följderna att behålla nuvarande regelverk:
Statistiken från Försäkringskassan visar att hittills har omkring 35 000 personer utförsäkrats. Under mandatperioden kommer ytterligare ungefär 40 000 personer att utförsäkras. Det är alltså fler som kommer att utförsäkras framöver än som redan har utförsäkrats.
I artikeln pekar de rödgröna, återuppstådda ledarna på några särskilda punkter där individens situation och förutsättningar kommer före ett skevt, kollektivt tänkande och enhetliga regler. Det ska framöver vara en individuell prövning av arbetsförmågan. Den stupstock som idag gäller efter 180 dagar tas bort och ersätts av en bedömning av enskildas förutsättningar. 

Det har i de borgerliga försvar låtit som (S) och de rödgröna vill återinföra avarter i tidigare system. Tonen har varit att i stort helt friska människor har blivit förtidspensionerade på löpande band och att medmänskligheten inträdde som norm i svensk politik från 2006. Så icke fallet.

I förrgår
diskuterade riksdagen frågan och några nya besked utöver tidigare lämnade kom inte. Ansvarigt statsråd är nytt men behåller den stora övertygelsen om systemets förträfflighet. Tidigare har beskedet varit att "systemet ligger fast", att statsrådet är beredd att sitta länge med "förstoringsglas" för att hitta fel, eller som regeringen uttryckte det också i regeringsförklaringen: "icke önskvärda konsekvenser". Inför riksdagens behandling kan man hoppas att ett antal ledamöter blir av med sitt "politiska synfel",  bara öppnar ögonen något som kommer de att finna åtskilliga exempel som bekräftar behovet av förändring. Där behövs inget förstoringsglas. 

Fler: Peter Högberg.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,