fredag 8 oktober 2010

En ny socialdemokrati växer fram

Sista dagen på Mallorca och jag läser medier och bloggar om förändringar i mitt parti därhemma. Och det första självklara: Ett jättegrattis till Maryam Yazdanfar och Micke Damberg från Solna som får uppgifter som talespersoner för (S).

Det gäller att kunna tänka två tankar (minst!) samtidigt! Har ett parti gjort det sämsta valet i modern tid krävs förändringar. Det enklaste och kanske ibland tryggast, är att peta på en eller annan ruta i organisationen. Flytta en eller annan funktionär. Ersätta en politisk företrädare med en annan. Delar av detta är alltid  nödvändigt. En valförlust med 18 riksdagsmandat innebär tapp av pengar. Det kräver omorganisation. Stort. Svårt. Kanske tungt för många. Men ändå helt nödvändigt.

Det andra steget som måste ske efter det man får fram i sina valanalyser kan vara väl så omfattande. Där kommer politiken in, diskussioner om värderingar och mål med samhällsutvecklingen. Där ser jag också en huvudfråga hur socialdemokratin verkligen ställer om till ett öppet och utåtfokuserat parti. Inte bara med enstaka funktioner eller vid enstaka tillfällen utan totalt, i allt vi gör. 

Förhoppningsvis är dagens beslut att föra till det förstnämnda. En god tanke verkar vara att få ihop de dubbla, och vid regerande, trippla organisationer som finns i form av partihögkvarter, riksdagsgrupp och regeringskansli. En organisation som med hästlängder slår den ombudsmannaorganisation till vilken jag själv hör i partiets lokala led. Den som stannar vid att förändring där är "den enda vägen" tar gruvligt fel vägval. Valresultatet och förutsättningar för att stärka socialdemokratin framöver kräver mycket mycket mer än så. Inte minst måste det perspektiv som Peter Högberg om gälla, med politik och visioner först. Sen ska organisationen stödja i det arbetet och genomsyras av samma värderingar man vill nå med samhället. Där finns förvisso mycket att göra.

Jag tycker att Calle Fridén har en viktig poäng när han för fram hur viktigt det är med perspektiv utifrån. Möjligen är det minst lika viktigt att få inflöden av "tänk" och perspektiv när det gäller politiken som vad gäller valaffischeringens omfattning. Och varför inte på allvar låta det tankesätt som Johanna Graf skriver om (med humor) också få en seriös roll i jobbet framöver.

I min egen snabbanalys förde jag fram några tankar som jag tror måste finnas med framöver.Med god kännedom om socialdemokratin vet jag att det är sådant som kommer att granskas ordentligt i olika sammanhang. Och med perspektivet att det tar tid att förändra väljarnas bilder. Ska en ny bild (verklighetstrogen sådan) kunna etableras så att den också påverkar väljarnas sätt att lyssna på oss i nästa val MÅSTE det helt enkelt vara ett snabbspår. Ett grottande under år framöver eller genom att flytta en eller annan flygbladsproducerande ombudsman må vara ett enklare sätt att dra slutsatser av valförluster. Men den lösningen ger garanterat en ännu mer svidande bakdel om några år.

Fler som bloggar:
- Robert Noord, Natasa Mirosavic, Mattias Lundbäck, Thomas Böhlmark


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , ,