tisdag 5 oktober 2010

Reinfeldts regeringsförklaring

"Arbetslinjen ligger fast", sa moderatledaren i Regeringsförklaringen. Argumentationen kunde säkert ha hämtats från många tidigare statsministrar med S-stämpel. Det som borde vara Reinfeldts stora trovärdighetsproblem, den ökande arbetslösheten under hans tid vid makten, fick ju inget genomslag i väljarkårens bedömning av alliansens trovärdighet på valdagen. Därför kunde statsministern hålla fanan den blå hög också på detta område.

Reinfeldts besked om fortskatta skattesänkningar inramades med utvägar för att kunna säga nej om man ser det ekonomiska utrymmet inte finns. Sjukförsäkringen togs upp i förklaringen. Regeringen ska se över det som ger "icke önskvärda konsekvenser" för enskilda. Med det och genom att förändringar i regeringen med bland annat att sparka sin socialförsäkringsminister avlastar Reinfeldt sig själv från ansvaret från det hans tidigare regering har drivit igenom. Smart, kanske några tycker. Oanständigt, menar möjligen andra.

Man kan notera att regeringsföklaringen bekräftade att man vill "fortsätta korta vårdköerna". Ett upprepat löfte f rån 2006 då det talades om "köfri vård". Reinfeldts löften om ökade satsningar till kommunerna.   Som tidigare blev bostadsavsnittet ganska patetiskt i förklaringen. Regeringen vill som förra gången satsa på att hushåll med "överytor" ska hyra ut dessa till unga som söker bostad. En trist effekt av den borgerliga valsegern är definitivt att bostadspolitik framöver kommer att vara ett undanskymt område. 

Reinfeldt ska ha beröm för de tydliga markeringarna att ett mångkulturellt Sverige berikar oss. Sändningen från riksdagens kammare visade strax därefter en bild av Sd-Åkesson som dock satt kvar i kammaren. Under biskop Eva Brunnes tal om rasism i Storkyrkan gick man ju ut.

Jag gissar rakt ut och utan källhänvisning att detta var en av de längsta regeringsförklaringarna någonsin. Det politiska innehållet var dock knappast i paritet med tidslängden.


Mer: SvD: Ny mätning, ganska ointressant så här efter valdagen.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern  
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,