tisdag 2 juni 2009

Jobben, miljön och fler kvinnor i parlamentet är bra anledningar för S-röst 7 juni

Politik på EU-nivå kan ibland verka stort och kanske flummigt. Allt från freden till tillväxtprogram och klimathot ska hanteras. Samtidigt har EU och medlemsländerna intresse av gemensamma beslut också i mer vardagsnära och konkreta frågor. Ett handlar om vad politiken kan göra för att få bort gifter ur kläder och nappflaskor. Anna Vikström tar det som ett av flera skäl att lägga sin röst på socialdemokraterna i Europaparlamentsvalet. Hon berättar att hennes kandidat är Åsa Westlund och skriver:

jag lägger min röst på en socialdemokrat som i tanke, ord och handling visat att hon brinner för och driver miljöfrågor med kraft i EU-parlamentet: Åsa
Westlund.
De positiva omdömena om Åsas Westlunds insatser förstärks av att hon får toppbetyg för sitt miljöarbete av Svenska Naturskyddsföreningen. Det är ett starkt argument för att bland de många mycket duktiga kandidaterna för socialdemokratin kryssa Åsa Westlund.

Jobben tillhör EU:s stora utmaningar. Hur ska fler och gärna gröna jobb växa fram? Hur ska arbetslösheten i hela EU-området bekämpas? Hur ska det utanförskap som nu växer i Sverige kunna mötas, ibland gemensamt mellan EU:s medlemsländer? Regeringen Reinfeldt försöker framställa sig som hela EU:s föredöme för ordning och reda i ekonomin, för tillväxt och jobb och för att bekämpa utanförskap. Du minns säkert att det var ett vallöfte 2006.


Men Sverige har efter valet gått den motsatta vägen. Ökad arbetslöshet, fler i utanförskap och fler som behöver bidrag för sin försörjning. Det är solklart att en framgångsrik jobbpolitik kräver att det finns många socialdemokrater där besluten ska fattas!

Man kanske skulle ha börjat med det sista men inte - verkligen inte - minsta. Demokrati förutsätter att de valda representerar de som väljer. Visst handlar det om politiska värderingar och sakfrågor. Men politikens trovärdighet avgörs också om kvinnor och män på ett jämställt sätt driver politiken, föder idéer, samtalar med väljare och fattar beslut. Idag är EU-parlamentet med 69 procent manliga parlamentsledamöter långt i från de krav man kan och måste ställa på en utvecklad demokrati.


Bloggar om att inte rösta på alliansen via Knuff och om Annas inlägg.
Mitt tidigare inlägg om detta, samt "Därför rösta S" här.
Andra: Mitt i Steget, Anders Löwdin, Karin Berg, Karin Berg2, Karin Berg3, Mattias Josefsson, Marita Ulvskog, Johan Ulvenlöv,Johan Ulvenlöv2, Alliansfritt Sverige, Åsa Westlund som får stöd av Ingvar Carlsson, Nemokrati, Johanna Graf,

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,