torsdag 11 juni 2009

Vart riktar du vreden?

Bonusar inom sjukvården är mycket olämpligt. Ja, till och med vårdchefen som konstruerat systemet menar att det kan vara "jättefarligt". Det är inte konstigt att folk reagerar. Vård handlar bokstavligen om liv och död. Ett möte med en doktor som helst vill ta in nästa patient för att få ihop till bonusen känns inte som god vård. Även om läkarkåren som helhet har en hög etik och moral så är det tillfälle då pengar hägrar alltid en risk för felbedömningar och felbehandling. Brister i patientsäkerhet kostar redan idag enorma belopp.

Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet över sjukvården. De är kritiska. Detsamma gäller för
Vårdförbundet som kräver att avtalen sägs upp. Däremot är Fredrik Reinfeldts regering positivare till doktorbonusar. Undrar vad Filippa Reinfeldt tycker?

Jag saknar ofta
svar i medierna av sjukvårdslandstingsrådet. Hon är ansvarig för vården och borde betydligt oftare än nu ställas till svars. Vi gör en del i den ganska slutna landssalen. Men ska opinion mot galenskaper kunna skapas så krävs också medias granskning. I det här fallet gissar jag att svaret skulle bli något i stil med att "hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att beställa den vård som stockholmarna behöver. Den tillhandahålls av vårdgivare som utför uppdraget efter regelboken som landstingsfullmäktige har fastställt...frågan om löner och annat är en sak mellan parterna..". Osv.

Så kort får inte ansvaret sträcka sig. Med den ersättning som Vårdval Stockholm innebär har landstinget ett system som på flera sätt stimulerar till att ta korta besök av så friska personer som möjligt. De med mer omfattande problem och/eller med språksvårigheter "kostar mer än de smakar" med dessa system. Om det dessutom är så att doktorns privata ekonomi påverkas direkt av patientflödet så blir jag orolig. Det blir uppenbarligen stockholmarna. Vad säger Filippa Reinfeldt? Är hon beredd att se över systemen?

Bloggar; Kent Persson, Alliansfritt Sverige, Hillevi, Madonnan,

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , p