torsdag 4 juni 2009

En röst på (S) - om "Pizza-Sverige" själv får välja

Fler argument att rösta på socialdemokraterna kommer idag på Alexandra Einerstams blogg HBT-sossen. Evin Cetin är gästbloggare och bidrar med sina perspektiv på vad som är viktigt inför valet. Det kanske kan sammanfattas med att Sverige är en del av en omvärld som inte alltid är lika välbärgad och fredlig som vår egen tillvaro. Samtidigt påverkas vi och påverkar omvärlden. Då behövs politiken. Men frågan är vilken politik det ska vara? Det är som Evin pekar på, stora skillnader i värderingar:
för mig har det blivit tydligt att moderatledda kommuner smiter från ansvar. De bygger upp avskilda rikemansområden dit fattiga, invandrare och socialbidragstagare i praktiken nekas tillträde. Klyftorna växer och utanförskapet ökar; arbetslösheten skjuter i höjden och motsättningarna tilltar
Ibland hör man samma politiker tala om klassklyftor som ett socialdemokratiskt misslyckande. De förtidger att politiken inte är den enda maktfaktorn, kanske inte heller den starkaste. Deras budskap blir att en röst på partier som fötts av och verkat för mer välbärgade grupper, som föraktat jämlikhetstanken och som alltid motverkat politik när det handlat om omfördelning, solidaritet och rättvisa skulle kunna bekämpa klyftor. Evin skriver:
Det är nu som människor ute i landet, i storstädernas förorter och kranskommuner har det tuffare än någonsin. Samma klasskillnader som förr – om än i något annan tappning. Att bekämpa utanförskapet på alla plan måste vara arbetarrörelsens viktigaste uppgift såväl inom Sverige som i Europapolitiken.
Så rätt och så viktigt. En samling mot det ökande utanförskapet kan bara åstadkommas med att rösta fram en politik som verkligen har målet att radera ut klyftorna. Samtidigt slår klassklyftor igenom också i demokrati, politiskt engagemang och valdeltagande. Det "sociala arvet" slår igenom också här i lägre valdeltagande hos de mest utsatta.

Vänsterpolitik förlorar på det. Den rättvisepolitik som så väl behövs kan med andra ord ställas åt sidan om man väljer att stanna hemma och avstå sin rösträtt. Om någon har kunnat inspirera andra till att delta, till att använda sin rösträtt, så är det Evin. Kanske lite som Barack Obama. Hon har ju f a k t i s k t träffat honom.

Skäl att rösta på socialdemokraterna ger också Kristian Krassman, Eva-Lena Jansson, Johan Westerholm, Kikki Liljeblad, Helen Pettersson, Peter Högberg, S-buzz, Johanna Graf, Anna Vikström, Calle Fridén, Åsa Westlund, Peter Swedenmark,

Det kryllar också av argument för att inte rösta på alliansen. Alliansfritt Sverige återkommer ständigt med såna argument. Också Sandro Wennbergs inlägg här och Anders Löwdins inlägg här
Bloggar på Knuff.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,