torsdag 17 mars 2011

Jag känner nyfikenhet inför det nystartade socialdemokratiska partiet?

Jag tänker på den förlust som drabbade moderaterna för några år sedan. Från tung eftervalsdebatt, med tuff krishantering och efter val av ny partiledning med mandat att förändra vände det uppåt och man vann val. I den processen återkom Reinfeldt ofta till ett av sina favoritbegrepp: "Nyfikenhet". Så om vi nu leker med tanken att det snart färdigkrisade socialdemokratiska partiet vill göra om huvudmotståndarens återhämtning finns det anledning att fundera: vad gör socialdemokratin till ett parti att känna "nyfikenhet" inför? Eller är frågan helt fel ställd? Kan det i stället vara tryggheten som lockar - en känslag att inte längre behöva tvivla? Då är nyfikenhet möjligen något fel i sammanhanget...

Jag tänker
åter på Reinfeldts tid: på deras stämma sprängdes "Bunkern". Därefter började det som lade grunden till förändringen. En genomlysning av den politik som väljarna dömt ut. För (S) del kanske det sista mer handlar om väljare som "gillat" men inte vetat att (S) stod för. Det kanske också har handlar om mer än sakfrågor. Bilder av socialdemokratin som lite "före detta", inte så mycket framtid, tydliga i eländesfrågor men mindre om jobb, skola och så. Oavsett hur "fel" det är i våra ögon, alltså.

Hur som helst återstår en vecka till kongressen. Mediernas bilder handlar INTE om en vinnande politik som nu mejslas fram. Efter en närmast succéartad lansering av Håkan Juholt som partiledare och av Carin Jämtin som partisekreterare fortsätter rubriker om "maktkamp" att dominera. Just den här tiden får man nog acceptera det. Det ska avgöras och det är viktigt vilket gäng som kommer att "rodda" partiet. Så har rubrikerna och personfokusen varat ett halvår så må det väl fortsätta en vecka till. Ett problem med det är att den extra partikongressens punkt om "nystart", i meningen politisk sådan, kommer helt bort! Rimligheten i att ajournera kongressen till hösten (eller välja nya ombud till en ny extra..) blir att tydligare. Vill man dessutom som jag själv att hela partiet medverkar i någon form av "politisk framtidsverkstad" vars resultat sedan får genomslag i politiken är anledningen ännu större....Men okey, strid färdigt om makten då, så tar vi politiken därefter. Just den ordningen har ju tyvärr valts....

Men tanken
som rubriken antyder är inte oviktig: Hur ska svenska väljare få den där "nyfikenhetens sug" till en ny socialdemokrati? Eller samma sug men till något som man upptäcker har renoverats till en kvalitetsnivå som man förväntat sig.

Fler bloggare
:
- Röda Berget med namn-idéer
- HBT-sossen om blod.
- Westerholm om trappstädning.


SvD ledare, Exp,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,