fredag 18 maj 2012

Skolinspektionens kritik bör öppna ögonen på Huddinges ledning


Ekot rapporterar idag om en fråga som har varit min "käpphäst" under många år. Att elever som inte har en diagnos men som trots det behöver särskilt stöd för att klara skolgången inte får det. Och ibland funderar vi på varför utvecklingen går åt fel håll, varför de sociala skillnaderna och föräldrars utbildningsbakgrund verkar slå igenom ännu tydligare i skolan. Det borde rimligen gå att göra mer för att minska skillnaderna och stärka de elever som har det tuffast. Det första är väl insikten om hur läget ser ut.

Lärarnas tidning har undersökt hur det ser ut med stödet till eleverna. Bra är att det i 76 procent av fallen inte verkar ställas krav på diagnos för att man ska få stöd. Men det betyder också att var fjärde elev utan diagnos men som ändå har behovet riskerar att stå utan detta.

När jag söker på elevstöd på Huddinge kommuns hemsida ser jag också en ny rapport från Skolinspektionen som har granskat vår gymnasieskola. Det verkar som vi uppenbarligen behöver göra mycket mer! Rapporten från Skolinspektionen pekar bland annat på följande:
- "Anmärkningsvärt är att endast 64 procent av eleverna fullföljer sin utbildning inom fyra år."
- "Vid skolan bedrivs inte ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever."
-  Särskilt stöd ges inte i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till.
-  Alla elever erbjuds inte utbildning och resurser i enlighet med författningarna. Skolan har inte rutiner för att tillse att eleverna deltar i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen
Skolinspektionen har också granskat förskola och grundskola. Hinner just nu inte söka efter själva rapporten, några finns här, och en sammanfattning finns på kommunens hemsida. Tyvärr vet jag inte hur man ska ställa sig till analyserna. I fullmäktige fanns en interpellation från Mp om hur kritik från Skolinspektionen blir till ganska positiva texter när kommunen själv skriver det offentligt. Men även här är stöd till elever som har behov av särskilt stöd en kritikpunkt. Om detta ska jag återkomma.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
 Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,