onsdag 16 maj 2012

Reinfeldt och #Svenskarmittilivet - Inte ens regeringens hemsida är uppdaterad

Debatten pågår för fullt efter moderatledarens utspel om #Svenskarmittilivet. Uttalandet som handlade om att styra bort journalisternas frågor om massarbetslöshet eller inte blev i Reinfeldts mun en politisk affär. Försvaret av honom har satts på högvarv. Det kan behövas. När man, vilket är uppenbart, vill tona ner arbetslösheten som problem därför att "etniskt svenskar mitt i livet" inte i lika stor utsträckning är arbetslösa, har man redan gått över gränsen. Det är inte en viktig analys av tillståndet som Reinfeldt gör utan ett försök att rädda bilden av alliansens "jobbpolitik". I hettan försöker nu Reinfeldts stödtrupper sätta bilden av att man lyfter ett samhällsproblem. Förnekelsen är total av att man spelar främlingsfientliga krafter i händerna. Men Jimmie Åkesson är nöjd.

Regeringen, som säger sig vilja detta "lyftande av problem" har en hemsida, "Ta vara på kompetensen". Där säger sig regeringen vilja göra mer:
Regeringen har tagit ett initiativ till att samarbeta kring hur fler utrikes födda ska komma i arbete. De tre ansvariga ministrarna för migration, integration och arbetsmarknad, Tobias Billström, Erik Ullenhag och Hillevi Engström, har under hösten 2011 åkt på en jobbturné för att lära mer och få idéer om hur kompetensen från utrikes födda bättre kan tas tillvara och få fler att komma i arbete.
Hemsidan är uppdaterad senast den 11 december 2011.

I vårbudgeten förstås en del, men sannerligen inte särskilt mycket av skarpa förslag. En framtidskommission (eller utredning) är ett inslag:
"Utredningen ska studera vilka faktorer som är avgörande för att Sverige kan bli ett land som låter människor med invandrarbakgrund snabbt komma i arbete, som förmår attrahera arbetskraft och ta till vara både kvinnor och män på arbetsmarknaden"
Där finns också analyser om problemens orsaker.
Det kan då vara svårt för arbetsgivaren att bedöma personens kompetens. Detta i kombination med höga ingångslöner och ett strikt anställningsskydd kan minska benägenheten att anställa personer ur gruppen. 
Ser vi månne en signal här om att Centerpartiets tankar om sänkta ingångslöner också gäller gruppen arbetslösa med utländsk bakgrund? Och man frågar sig vad analysen om det "alltför starka" anställningsskyddet" innebär för förslag framöver?

Om vi väljer att för en stund bortse från Reinfeldts avsikter med uttalandet och i stället se på försvarsargumenten så är det oerhört ihåligt. I många twitterinlägg och av Reinfeldt själv i gårdagens Rapport, påstås att andra debattörer försöker förneka och gömma skillnaderna på arbetsmarknaden som finns mellan olika grupper. Påståendet är direkt löjligt. I raden av exempel på "motbevis" finns den rapport som LO nästa vecka ska kongressbehandla. I rapporten "Full sysselsättning" beskrivs bland annat skillnaden i sysselsättningsgrad. Rapporten ger också en del förslag till åtgärder. LO skriver i rapporten om detta:
Sammanfattningsvis är utbildningsnivå en delförklaring till invandrares lägre sysselsättningsgrad. För att komma tillrätta med detta finns verktyg iform av befintliga utbildningssystem och arbetsmarknadspolitik. Men kompetensbrist räcker inte som förklaring. Här finns ett behov av ytterligare kunskap. Det är uppenbart att invandrare och deras barn diskrimineras på arbetsmarknaden.
En tom regeringshemsida. En vårbudget utan skarpa förslag men dock en utredning. En statsminister som menar att vi inte ska tala om massarbetslöshet på samma sätt som hans regering  gjorde i opposition och bland annat inledde den allra första budgetdebatten med. Som Anders Borg formulerade det:
Alliansregeringens arbete kommer att präglas av kampen mot massarbetslösheten. Svensk ekonomi står stark. Vi har hög tillväxt, vi har låg inflation och vi har överskott i de offentliga finanserna – men det råder massarbetslöshet.
Förklaringen till det som då var massarbetslöshet men nu, med högre arbetslöshet, inte ses så, förklaras utifrån analysen att "etniska svenskar mitt i livet" faktiskt inte är så mycket arbetslösa. En tolkning utöver den så hett debatterade skulle också kunna vara att Reinfeldt för att räkna hem en låg arbetslöshet väljer bort de unga. "...svenskar mitt i livet".

Jag har, som en del debattinlägg också för fram, svårt att tro på en inneboende rasist i statsministern. Skulle avsikten vara att, som i den del länder, rida på högerextrema vågor? Jag tror inte på det som huvudförklaringen. Att sedan Sd och andra använder debatten för egen vinnings skull är som "på beställning". Därför kan inte Reinfeldt frias moraliskt från ansvar efter just det uttrycket. Samtidigt finns det något som skrämmer mig om man lägger ihop fler saker. Debatten om barnfattigdomen som Reinfeldt menade var "vänstervriden. Något av "för oss" går det bra. För dom går det sämre" Ett Sverige med en statsminister som inte är ledare för alla utan bara för "oss". Reinfeldt har faktiskt varit mycket tydlig med det också.
Fråga: Människor som inte har något jobb eller människor som är förhindrade att arbeta, hör de också till de nya Moderaterna? Svar: – Jag misstror det här med att alla ska rösta på ett parti. Jag vill bara markera att Moderaterna är det naturliga valet för dem som jobbar.

Mer: Dagens Arena, Ledarbloggen,
Bloggar: Thomas Böhlmark, LO-bloggen om arbetslösheten, Johanna Graf,  Rasmus Lenefors, Fanny, Göran Johansson, Mattias Lundbäck, Krassman, Martin Moberg,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
 Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,