fredag 25 maj 2012

LO-kongressen samlas


Uppe tidigt.
Ska packa bärbar dator, se till att iphonen är superladdad och plocka ihop allt material. Vid lunchtid börjar LOs kongress i Stockholm. Jag kommer att blogga en del på LO-bloggen, sköta LOs twitterkonto och Facebook-sida, och "rodda" lite annat från kongressen. Det ledarskifte som är på gång har varit i mediernas fokus under lång tid. Men kongressen kommer också att ha en rad viktiga debatter. Huvudfokus är full sysselsättning och jobb. I det ingår också frågor om lönebildning, om trygghetsförsäkringar, om arbetsmarknadspolitik och utbildning och mycket annat. Måndag kväll lär LO ha en ny ledning och en rad nybeslutade krav att driva under fyra år framöver.

En av de viktigaste debatterna handlar om LOs roll och uppgifter framöver. Några tunga förbund har motioner om att "stöpa om" LO till att vara mer av opinionsbildare än förhandlande organisation, "ungefär som Svenskt Näringsliv", som det uttrycks i motioner. Styrelsen menar att båda vägarna är viktiga. Kollektivavtalen är centrala för den svenska modellen. I det ligger också starka parter, både arbetsgivare och arbetstagare. Ibland kan man tycka att det låter  alltför byråkratiskt men egentligen är det enkelt: En facklig organisation som har många medlemmar och som tecknar avtal, garanterar arbetsfred när avtalet är påskrivet. Detta utöver att avtalen är en "deal" mellan anställda. "Det här ska gälla för att vi tar ett jobb, och vi använder inte sänkta löner och sämre arbetsvillkor för att konkurrera om jobben". Det där borde fler än facken själva uppmärksamma. Svensk arbetsmarknad har under lång tid präglats av få konflikter i jämförelse med andra länder just därför att kollektivavtalen ses som viktiga från båda parter.

Jag är ledsen, Svenska Dagbladets ledarsida. På en kongress där medlemmarna genom sina förbund har motionsrätt finns inte de konkreta krav ni påstår när det gäller den facklig-politiska samverkan mellan LO-förbunden och (S). Den motion ni idag skriver om föreslår inte att "LO behåller pengarna". Motionen 15,9 som för övrigt inte är från hela "Byggnads" utan från distriktet i väst, tar upp frågan och det är alltid viktigt att göra. I motionstexten nämns också den självklara saken att så mycket som möjligt av medlemsavgifterna "behålls". Kraven i motionen är att att LO-kongressen tar upp en diskussion vad man får ut av det ekonomiska stöd som man ger till Socialdemokraterna samt att LO-kongressen kräver att Socialdemokraterna ger besked om vilken politik man tänker föra i framtiden, bland annat när det gäller skatternaoch EU-politiken

Något om att skrota den facklig-politiska samverkan finns inte att behandla. Däremot är det mycket möjligt att debatterna kommer att utveckla former för påverkan. Det som kallas facklig-politisk samverkan är en sak och utgår från värderingar och synen på samhällsutvecklingen. Den andra uppgiften, att påverka dagspolitiken oavsett vem som sitter vid makten, är delvis en annan sak, behöver säkert utvecklas och vara lika självklar och kan också handla om att göra gemensam sak med exempelvis tjänstemännens organisationer.

LO-kongressen är en samling med ombud från 14 olika förbund med en och en halv miljon medlemmar. De kommer att lägga fast LOs gemensamma syn i många frågor, alldeles oavsett politiska partier, något som en del har svårt att ta till sig. Frågor om minskade löneskillnader, bättre arbetsmiljö, krav på högre kvalitet i arbetsmarknadspolitiken, en bättre a-kassa och sjukförsäkring och mycket annat diskuteras utifrån medlemmars förslag till kongressen. En del handlar om att driva i förhandlingar. Annat kräver politiska beslut.

LO är heller ingen "vanlig" medlemsförening utan består av 14 olika förbund med olika storlek, från stora Kommunal eller IF Metall till ett mindre "Musikerförbundet". LO som organisation jobbar med det som förbunden själva bestämmer ska samordnas och lösas gemensamt i LO-organisationen.

En sak är solklar: När LO-kongressens ombud samlas, så gör man det i en tid då motparten, Svenskt Näringsliv är mycket samlade och agerar med mycket högt tonläge. Det är ingen tillfällighet. En borgerlig regering, deras motsvarighet till facklig-politisk samverkan, ger arbetsgivarna ett ganska högt självförtroende. Mot detta behövs en stark och samlad fackföreningsrörelse. Men en sådan behövs också FÖR en rad saker. Det handlar om arbetslivets villkor, om människors trygghet som anställda och om hur en sammanslutning med 1,5 miljoner medlemmar ska agera för att påverka samhällsutvecklingen i rollen som löntagare. Man må skriva ner LOs betydelse i borgerlig media, på bloggar och twitter eller på Näringslivets Hus på Östermalm i Stockholm. Det är trots allt en helg som berör väldigt många som nu inleds.

Mer: Leines blogg,
Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
 Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,