söndag 13 maj 2012

Ett bloggsvar om jobb och annat till bloggaren Thomas Böhlmark

Jag har fått en direkt fråga på Twitter från moderaternas bloggare Thomas Böhlmark: "Hur ställer sig egentligen Socialdemokraterna till sänkta arbetsgivaravgifter"? Bakgrunden tycks vara att jag själv i ett inlägg har talat mot realisationstankar på arbetskraft och i ett annat, dagen före valet 2010, har varit positiv till sänkta arbetsgivaravgifter riktat till en mer begränsad grupp än generella dito.

Ett seriöst svar kräver en inledande kommentar (för att låta formell).

Jag är privat bloggare, förvisso socialdemokrat i själ och hjärta, är medlem, har tidvis varit anställd för (S) och är förtroendevald sjukvårds- och kommunpolitiker. Jag har ibland varit ombud för partiet på olika kongresser och där beslutat om politik, oftast och så sent som för en månad sedan för (S) i Stockholms län. Men lika lite som Böhlmark är en officiell moderat blogg är jag en S-märkt sådan för den nationella politiken. Jag får lika lite som Thomas Böhlmark någon initierad eller detaljerad info eller promemorier från S-högkvarteret att göra om till blogginlägg. Det är helt naturligt med min syn på samhälle och politik att jag ofta skriver positivt om bra S-märkta förslag. Det utesluter verkligen inte att jag är kritiker där så behövs enligt mitt samvete och mina tankar. Men önskar man ett formellt svar om (S) ståndpunkt i fråga A eller Ö så är den informationen lika sökbar för Thomas Böhlmark som för mig, alternativt kolla på www.socialdemokraterna.se för kontaktinfo.

När det gäller sakfrågan verkar Thomas Böhlmark göra den där nedflyttningen av debatt som sker ibland. Nedflyttning i den mening att de frågor som TB ställer besvarades av Stefan Löfven i gårdagens Lördagsintervju på ett bra sätt. Med nedflyttning menar jag tanken att det efter en partiledare nu är "partiets blogggare" som ska ställas inför samma frågor. Från Thomas till mig är det:
  • Hur kan man anse att lägre arbetsgivaravgifter inte är en väg framåt, samtidigt som man tidigare har uttryckt stöd för slopade arbetsgivaravgifter för unga, något som redan finns?
  • Om man anser att lägre arbetsgivaravgifter för unga inte ger några jobb, hur ställer man sig då till att (S) i sin budgetmotion, föreslår sänkta arbetsgivaravgifter utan motkrav på att arbetsgivare ska anställa fler?
Jag delar inte Thomas Böhlmarks uppfattning att detta är den "vitala frågan" i jobbpolitiken. Det är möjligen allianspartiernas syn att justeringar av skatter och arbetsgivaravgifter är "jobbpolitik". För mig är det mycket, mycket mer och omfattar allt från utbildningssatsningar till riktade stöd som lönebidrag för dem som står långt från arbetsmarknaden och har svårt att ha chans till en anställning i konkurrens med andra. Gärna ett nytt kunskapslyft, rätt till heltid, traineeplatser, ungdomskontrakt, komvux, självklar rätt att läsa på högskolan om man går ett yrkesinriktat program, fler praktikplatser i kommuner och landsting, fler specialinriktade introduktionsjobb med kollektivavtalsenliga villkor där jobb och utbildning kombineras i "karriärplaneringar" i olika branscher. Jag tror på en starkare lagstiftning mot diskriminering, bättre stöd för egenföretagare under etableringsfasen, ett stopp för det hinder som ibland arbetsförmedlingsregler och a-kassa i praktiken lägger på att starta eget. Jag tror att ett sommarjobb är en otroligt viktig möjlighet för unga och vill att det ska garanteras. Vi kommer att få igen varenda satsad krona på en sådant reform. Jag tror på en total förändringar av arbetsförmedlingens sätt att jobba, där verklig jobbförmedling mer än coachjippon måste in.  Många fler kloka förslag finns bland annat hos LO, i det program "Full sysselsättning" som ska behandlas på kongressen. 

I mitt inlägg från dagen före valet 2010 refererar jag till förslag i den rödgröna budgeten. Även om man kan tycka att den lärdom som även Alliansen drog redan 2007 av svagheten i att "jobbsatsa" med hjälp av lägre arbetsgivaravgifter borde ha dragits slutsatser av i budgetförslaget så fanns det med. Skillnaden är att det "Mc Donalds-bidrag" som nuvarande regering pysslar med till alla företag med unga anställda i stället skulle användas som en del i riktade insatser för den som anställer långtidsarbetslösa. Den delen av S-markeringen har jag inte några problem med. Som Stefan Löfven sa i gårdagens lördagsintervju: "Fungerar det inte får vi hitta andra vägar". Mer krångligt än så behöver det inte bli.

På samma sätt blir det med Thomas andra fråga som utgår från bland annat den rödgröna regeringsplattformen 2010. Ordet "arbetsgivaravgift" nämns två gånger. Större än så är och var inte tron på just detta som verksam åtgärd för att få jobben att bli fler och arbetslösheten pressad nedåt. Samma med Löfvens svar igår om höstens budgetförslag från (S) där partiet nu ser över vad som bör in i budgetförslaget för 2013.

Avslutningsvis: Thomas Böhlmark ställer frågor. Helt okey. Andra moderater ställer också frågor. Helt okey. Alliansföreträdare i stort ställer frågor, analyserar S-motioner och kritiserar. Helt okey och till och med ovärderligt i en levande demokrati. Men var är egentligen svaren från de partier som faktiskt har regeringsmakten? Var är de verksamma åtgärderna? Var är inte minst den viktiga självkritiken mot en politik som bevisligen inte funkar? Jag kommer att besvara frågor från Thomas och fler. Men någon dag bör även partierna som har makten ge svar och framför allt göra mer. Vi är väldigt många som väntar på det.


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
 Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,