söndag 6 maj 2012

Förväxla inte partiledardebatten med Mästarnas mästare

Söndag och en kväll där "Mästarnas Mästare" krockar med partiledardebatt i Agenda med start kl 20. I det förstnämnda programmet är det tävlingsgrenen uthållighet där det bland annat tävlas i att hålla andan. Vilka som går vidare i tävlingen avgörs i nattduellen. Jag tror att Gunnar Larsson får lämna Ungern och tävlingen.

Partiledardebatten kommer att ge politiskt eko ett tag framöver. Det är första gången som S-ledaren Stefan Löfven prövas på allvar i debatt mot Reinfeldt. De två är givna statsministerkandidater där Löfven utmanar och moderatledaren ska försvara sin makt och sin position i ett tredje val. På Löfvens "sida" finns idag tre partier som vart och ett söker väljarnas stöd. Det innebär att det som inför förra valet kallades "rödgröna" nu saknar den samlade och kompromissade politiken. Väljarna avgör på valdagen vilket genomslag partiernas politik ska ha.

På den andra sidan en "allians" som säkert kommer att kompromissa ihop sig kring en 95-procentig moderat politik. Utöver den basen lär vart och ett av de tre stödpartierna till (m) få sina "tröstfrågor" för att kunna känna sig nöjda. Idag har alliansregeringen ingen majoritet i riksdagen. Opinionen visar att Centern, Kristdemokraterna och Folkpartiet alla har fallit nedåt mot riksdagsspärren. När Reinfeldt talar om "tydligt regeringsalternativ" ska var och en minnas detta.

Hur debatten exakt är upplagd vet jag inte men gissar att SvT som ofta delar in den i sakområden. Jobben, ekonomin, skolan, vården och miljön kanske? Och så den snabba rundan med "ja" eller "nej"? Det är inte svårt för allianspartierna att välja "önskefråga". Sedan Stefan Löfven tog över har (S) förtroende i de flesta sakfrågor ökat. Jobbfrågan som alla kommer att nämna är sakligt sett rena minfältet för alliansen. Misslyckade efter misslyckande, en arbetslöshet som biter sig fast, åtgärder som inte fungerar, åtgärder som är fel och så en del utspel som sänkta löner som en del i politiken. Där är Alliansen splittrad, så också om LAS-försämringar ger fler jobb. (S) har till och med gått om Folkpartiet i trovärdighet i skolfrågorna och när det gäller vården och omsorgen har (S) ett sedan länge grundmurat förtroende. Detsamma gäller Miljöpartiet och miljöpolitiken.

Det är frågan om trovärdighet i den ekonomiska politiken i stort som kan vara alliansens enda räddning. Där visade Novus förtroendemätning från tidigare i år att (m) har kvar ett förtroendekapital. Den enda plusfrågan. Sedan dess har (S) lagt fram en ekonomisk motion som lyfter trovärdigheten i den ekonomiska politiken högst upp men det är Reinfeldts enda tänkbara trumfkort. Förvisso ihålig eftersom den som misslyckas med jobben inte har en långsiktigt hållbar politik för god tillväxt och stabil ekonomi. Alliansen verkar göra samma bedömning, med tanke på en debattartikel i dag som också publiceras på Kents blogg.

Annars kan väl följande vara bra att hålla koll på: 

* Hur många jobb påstår alliansen i dag att (S) förslag om att göra bättre saker med de 16 miljarder som sänkt arbetsgivaravgift för unga har kostat? Under veckan har det varierat från 14 000 jobb till 18 500. Hur många kör man med i kväll?

* Centern och Folkpartiet ser sänkta löner för unga som väg till fler jobb. Reinfeldt har talat om att "I Sverige höjer vi löner". Vilket är kvällens besked?

* Idag avslöjar Ekot att den som går i "Nystartsjobb" kan få halva lönen. Fler exempel finns på misslyckade insatser i arbetsmarknadspolitken, som fas 3,  jobbcoacher, sänkt arbetsgivaravgift för unga och krogmomssänkningen. Vilka besked om jobbpolitiken lämnar alliansen?

* De stora skattesänkningarna har betalats av sjuka och arbetslösa. Som Rädda Barnen visade i sin rapport har barnfattigdomen ökat. I veckan har (m) sagt sig "ompröva" politiken men gör det utan att angripa kärnfrågan att folk i svåra situationer inte fixar sin försörjning. Hur blir det med sjukförsäkringen och a-kassan?

* Regeringens egen fördelningspolitiska bilaga till vårbudgeten visar att inkomstskillnaderna i Sverige ökar. Samtidigt visar mätningar som bland andra LO har gjort, att väljarna vill ha minskade klyftor. Alliansen saknar svar om detta, kommer något ikväll?

Hur Mästar-mästar-temat "Uthållighet" och "hålla andan" kommer att ta sig uttryck i partiledardebatten återstår att se. Vi vet att Reinfeldt när han blir pressad tenderar att gå från "statsmannalik" till ett sätt att debattera som mer präglade ungdomsårens hetsiga debattekniker. Det lär ha börjat redan igår, i form av angrepp på Löfven från låg nivå. Debatten lär, trots Reinfeldts påståenden, inte präglas av tystnad från Löfvens sida som kommer att prata mycket S-politik men även om det som brister i Sverige och om vad den allians som är ansvarig har gjort och inte gjort. Och kosten att hålla andan, att hålla tyst, under en politisk debatt, lär möjligen få av deltagarna ens försöka vinna. Möjligen finns det en eller annan i gänget som skulle tjäna på den taktiken.

Fler bloggar
: Annarkia om politisk kommunikation, Annika Högberg om vem Reinfeldt ska regera med, Martin Moberg om sjukförsäkringen, Peter Högberg om ett naket gäng,
Mer att läsa: AB om debattörerna, AB, Lena Mellin,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern

 Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,