tisdag 15 maj 2012

Reinfeldt får rött ljus i SvDs faktakoll för etniskt svensk-uttalande


Dagen efter
moderatledaren Reinfeldts uttalande till TT som orsakade "twitterbävning" har diskussioner, analyser och kanske till och med gräl om ämnet fortsatt. Rapport har intervjuat både Reinfeldt och Löfven. Nyhetsguiden i radio har försökt analysera vad Reinfeldt menade. Medier har publicerat analyser av Twitterdebatten. Moderaterna själva har i debattinlägg och på sociala medier försökt med en krishantering som både är helt orimlig sett till sakfrågan och urklantig som just krishantering.

Mest tydlig i all klantighet är nog moderaternas Hanif Bali som skriver på Aftonbladet debatt. Det är samma försök att vrida frågan som Reinfeldt i Rapport till att det är människor med utländsk bakgrund som i högre grad är arbetslösa. Det är ett problem och det måste uppmärksammas.

Vem säger emot det, av samhällsengagerade personer eller politiker? Jag är aktiv i Huddinge, en segregerad kommun med mer välbärgade stadsdelar och mer fattiga med högre arbetslöshet där de sistnämnda stadsdelarna har en hög andel personer med utländsk bakgrund. Men arbetslösheten är ett gissel vem den än drabbar, oavsett varifrån man kommer. Man ska presentera analysen om läget och föreslå politik. Detta är inget kontroversiellt. Ändå försöker såväl Bali som en radda twittrare och även moderata bloggare göra som Reinfeldt. Hanif Balis argument att "en rapport från LO som heter ”Etnisk diskriminering i arbetslivet”. Självklart ska etnisk diskriminering angripas! Rimligen har Bali i sitt googlande också sett något från Diskrimineringsombudsmannen som ska arbeta mot bland annat diskriminering på grund av etnisk tillhörighet.

Reinfeldts avsikt är ganska solklar. Eftersom Anders Borg kallade läget i Sverige den 1 oktober 2006 för "ett land med massarbetslöshet" så får regeringen, Borg och Reinfeldt ofrånkomligt frågor om det eftersom vi har en högre arbetslöshet. Vad jag har sett i exempelvis (S) budgetmotion eller i Stefan Löfvens första maj-tal används inte det begreppet särskilt brett, annat än när det är citat av Borg eller andra. Möjligen har Ledarbloggen sett mer än jag och en eller annan blogg använder det. Men beskrivningen av Sverige med massarbetslöshet var alltså Anders Borgs.

För att komma bort från detta upprepar Reinfeldt samma sak som för en tid sedan men den här gången blir citaten kortare. Då lät det så här:
– Mina motståndare försöker beskriva det som att Sverige har massarbetslöshet. Det ordet skulle indikera att vi överallt, i alla delar av samhället i alla åldersgrupper, har massarbetslöshet. Men det är ju inte sanningen. När vi tittar på det traditionella måttet mellan 20–64 år, etniskt födda svenskar, har vi mycket låg arbetslöshet. Vad Sverige har är strukturell arbetslöshet i delar av vår befolkning: utrikes födda, funktionshindrade och ungdomar.
Den gången uteblev reaktionerna. Sannolikt därför att Reinfeldt i samma artikel hade en kommentar mot ungdomslöner och det var då en het fråga. I går var definitionen alltså "etniska svenskar mitt i livet". Reinfeldts försök att få bort begreppet massarbetslöshet blev att hänvisa till att arbetslösheten hos dessa "svenskar" är låg . Därmed flyttades fokuset från en debatt (möjligen ingen sådan) om begreppet massarbetslöshet är riktigt eller inte till det andra. Och kanske är tillägget "mitt i livet" något som förstärker kontraster.

Den vinklingen gjorde inte Schlingmann, Reinfeldt och de andra. I stället försökte man föra fram att andra "döljer" arbetslösheten i vissa grupper medan de själva "ser problemen". Den minnesgode kommer ihåg att fallet inte var sådant när det gällde barnfattigdom, på många sätt kopplat till arbetslöshet och Alliansens försämrade sjukförsäkring och a-kassa. Då var det något som enligt Reinfeldt var "vänstervridet".

Försöken att tona ner "massarbetslöshet" är tveklöst Reinfelds stora avsikt. Det är politiskt avgörande med tanke på frågans betydelse för väljarna och det faktum att jobbpolitiken inte fungerar. Men genom att ge frågan en mindre betydelse har också en stor grupp människor automatiskt förringats av statsministern i en utsatt situation. I denna iver lägger han på de bevingade orden.

Reinfeldt får rött ljus i Svenska Dagbladets Faktakoll. 


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
 Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,