onsdag 29 april 2009

Rödgrön framtidstro

Offensiva investeringar eller oroligt sitta still och vänta? Göra mer för att trygga välfärden eller lita på att "det inte blir så farligt?" När de rödgröna idag presenterar sin skuggbudget finns det möjligheter för svenska folket att jämföra. Rota fram den nyligen lagda vårbudgeten och granska alternativen. Vad är skillnaderna? Hur är det med trovärdigheten och ansvarstagandet? Är verkligen jobben i fokus? Minskar utanförskapet i Sverige? Leder politiken till ett hållbarare och miljövänliga Sverige?

"Framtidstro som ledord för politiken känns helt rätt. Att S/V/Mp bygger alternativbudgeten på att sikta framåt är bra. Ännu är den samlade rödgröna drömmen om Sverige ganska vagt formulerad. Ska de konkreta förslagen ge lyft åt samarbetet måste mer krut läggas på att formulera detta. Men när krisens effekter drar över landet behövs inte bara vackra ord. Att S/V/Mp nu spikar fast budgetförslaget på en bas av ansvar för landet är viktigt och nödvändigt. Väljare är inte bara kloka och förnuftiga. De ska också mötas med respekt. Med de riktlinjer man drar upp i artikeln ökar chanserna att få genomslag också för de konkreta förslagen.

Den egna politiken är viktigast
. Samtidigt är det de rödgrönas skyldighet att berätta vad man tycker är punkter för kritik hos den regering som nu har makten. I artike
ln lyfter man fram huvudkritiken. En halvmiljon människor står arbetslösa inom något år. Massarbetslösheten måste mötas med aktiva åtgärder "..Istället för att förvara folk i passiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder".
regeringen agerar oansvarigt genom stora skattesänkningar med mycket låg sysselsättningseffekt och med en orättvis fördelningsprofil. De stora överskotten i de offentliga finanserna har slösats bort på de allra rikaste. Investeringarna i jobben har lagts åt sidan samtidigt som människors trygghet kraftigt försämrats.
Ett märkligt förhållande i politiken är att just sänkta skatter - mindre pengar in för samhället - ses som något "gratis", bara positivt och neutralt för statskassan. Så är det inte. Varje krona i sänkt skatt måste precis som varje krona i ökad utgift prövas mot vad som är viktigast eller vad som kan tas bort. Den borgerliga politiken bygger på en bas som fullständigt har vittrat sönder: att sänkta skatter per definition leder till ökat välstånd och fler jobb. Att den oansvariga och ganska vagt underbyggda teorin slaktas är viktigt för Sverige.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

1 kommentar:

Catrin sa...

"Varje krona i sänkt skatt måste precis som varje krona i ökad utgift prövas mot vad som är viktigast eller vad som kan tas bort."

Helt rätt! Mer fokus på detta.