söndag 19 april 2009

En fest kan vänta när S-färdriktningen läggs fast

Vad är väl en fest värd? Ja, när socialdemokraterna har samlats till distriktskongress för att diskutera framtids-politiken kommer trevligheterna i bland i andra hand. Så var det i Sollentuna igår. Vi startade på morgonen och skulle sluta vid 18 för middag. Motionsbehandling, seminarier, tal av internationella gäster och av vår Europaparlaments-
kandidat för omval, Åsa Westlund. Sen skulle programmet förhandlar ihop utifrån nya skrivningar. Det blev en två timmars försening av festen. Diskussionerna om framtidens Stockholm var alltför viktiga att avbryta. En sak är klar: de som ibland påstår att socialdemokratin inte har någon färdriktning för framtiden eller politiska förslag har fullständigt fel.

Nu har programmet lagts fast för stockholmsregionen. Debatten under kongressen förändrade en del i förslaget men i stort rådde en stor samstämmighet om innehållet.

Jobben: Nej, långt ifrån AMS och bidragspolitik a´la Anders Borg. Ett regionalt program för socialt företagande, stärk tjänstesektorns utvecklingsmöjligheter, trygghetssystem för egna företagare, starta eget-stöd och "Allians mot svartjobb". Men också utveckling av tillväxtområden i regionen som Flemingsberg (där Södertörns högskola ska bli universitet) och norra stationsområdet. Företagskluster inom miljöområdet, kvalificerad yrkesutbildning, traineeutbildningar är andra förslag för fler jobb.

Välfärden
: Inom välfärdsområdet har S i Stockholms län nu förslag som ger eleverna bättre förutsättningar att klara målen. Grunden läggs redan i förskolan. Resursfördelningen måste ta större hänsyn till individuella behov. Det ska vara ordning och reda i skolan. Stöd till elever som har särskilda behov måste finnas. Betoning att det är viktigt kunskapsuppföljning. En bättre styrning av etablering av fristående skolor. Det är våra gemensamma resurser som också ansvariga politiker måste kunna ha grepp om. Lämplighetstest för den som söker till lärarutbildningar. Elevinflytandet måste stärkas. Kunskapskontrakt mellan elev och skola. En gemensam gymnasieregion.

Sjukvården som byggs ut nära befolkningen med närakuter, familjecentraler och äldrevårdcentraler. Ge utrymme för val i vården men styr resurser efter människors behov. Inför rättighetskatalog för patienterna, kapa köerna i vården, satsa på det förebyggande hälsoarbetet och öka resurser till forskningen.

Programmet i övrigt
berör ett flertal områden som trygghetsfrågor, ett hållbart Stockholm, satsning på kollektivtrafiken men också på viktiga trafikleder där man kräver att staten tar ansvaret för sin del av finansieringen. Bostadsbyggandet prioriteras och man kräver investeringsstöd för hyresrättsbyggande. Men S utvecklar också bostadspolitiken: stimulera ungdomssparande till bostadsköp, se till att alla kommuner tar sitt ansvar för byggandet, stärk köparens ställning vid bostadsaffärer och arbeta för att det finns bostäder som människors boendedrömmar i olika skeden av livet.

Fler om distriktskongressen: Johan Westerholm, Eva Rundkvist, Ulrika Falk

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

1 kommentar:

Claes Nordmark sa...

Mycket bra och intressant sammanfattning, Peter!