torsdag 16 april 2009

"En mardrömsbudget för alliansregeringen"

Fram till valet 2010 kommer moderata valarbetare att vara inpräntade att säga. "S har ingen politik". Hur många förslag som S än lägger så bemöts inte förslagen i sak. Trots att förslag läggs varje dag, i riksdag och runt om i landets kommuner och landsting så "finns de helt enkelt inte". Det är också en valstrategi som borgerlig media gärna hänger på.

Möjligen ska man därför inte förvånas över väljarnas reaktioner i opinionsmätningarna. Vem vill stödja ett politiskt parti utan politik? Nu är ju verkligheten precis tvärt om, som också framkom under riksdagsdebatten om budgeten. Alliansregeringen lägger in automatiska kostnadsuppräkningar för arbetslösheten. Det beskrivs som "satsningar" också av DN;s förstasida. En obetalbar PR för regeringens bidragspolitik. Samtidigt som finansministern talade för sin bidragspolitik berättade Thomas Östros om S förslag mot krisen (se länk till riksdagsprotokollet) ( S-förslagen
bygger på rekommendationer från Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet. Investeringar för jobb, byggande och utbildning om 20 miljarder kronor. Det är en politik som ger 100 000 människor jobb, utbildning eller praktikplats.

I en kommentar till vårbudgeten
tar
Johan Sjölander upp det som varit min egen stora häpnad över presentationen av vårbudgeten:
Hur kan en regering som fått väljarnas mandat att skaffa fler jobb och minska utanförskapet presentera en budget med automatiska uppräkningar av understöd till fler arbetslösa och fler i utanförskap som en satsning?
För övrigt verkar det idag som det bara är DN:s ledare som är positiv till budgeten. Utan minsta antydan till granskning får alliansen stöd där. Det finns en viktig uppgift i DN-ledaren:
Det allra största budgetökningen är egentligen inte beslutad, den kommer av sig själv. När arbetslösheten ökar, som den nu gör i rask takt och värre blir det, ökar kostnaderna för arbetslöshetsersättning.
Så var det med "satsningen". Annat är det med Svd-ledaren som riktar kritik från höger och tycker att budgeten är mer politik än ekonomi. För övrigt är det lätt att hitta kritik och svårt att hitta något jubel över vårbudgeten. Kanske beror på grund av det som KG Bergströms budgetkommentar här. Han pekar på att regeringen valdes på frågan om fler jobb och minskat utanförskap. Verkligheten är tvärtom.

Med vårbudgeten "
har regeringen lämnat arbetslinjen och satsar på bidragslinjen". En kritik som riktas mot regeringen från oppositionen men också från Svenskt näringsliv. KGB pekar på att budgeten ökar upplåningen. Det är ett stort bakslag för regeringen. Bakslag måste man också beteckna det faktum att regeringens förslag nu beskrivs som återgång till det man själv kritiserat som Ams-politik.


Jag undrar om inte den vårbudget som Anders Borg presenterade faktiskt kan bli en vändpunkt i svensk politik. Fram till nu har regeringen Reinfeldt glidit fram på opinionsvågorna utan att de som utöver oppositionen borde granska makten har lyft ett finger för att ifrågasätta. Nu verkar granskningen ha börjat. Att KG Bergström avslöjar det som en "mardrömsbudget" kanske är första tecknet. Och redan har det visat sig att den förda politikens påsmetade kosmetika faller av ganska lätt till och med vid den svagaste bris av kritik. Undrar hur det blir när väljarnas proteststorm drar igång??

Läs också:
Karin som kommenterar Anders Borgs förslag med erfarenheter från egen arbetslöshet.
S-buzz sammanfattar S-bloggarna.
Arvid Falk som påminner om Borgs avvisande av hotande kris för ett år sen och som frågar hur
man värnar välfärden när kommunsektorns skatteinkomster bara sedan i höstas försämrats med över 15 miljarder kronor?
Alliansfritt Sverige som också visar på ihåligheten i talet om satsningar.
Anna Wikström som nästan bara hittat bidrag och inga jobb när hon läst budgeten.
Cecilia som citerar Svenskt näringslivs kritik mot regeringens bidragspolitik
Kulturbloggen som lyfter fram vad regeringen skulle kunna ha föreslagit, en rad förslag där jag hittar flera i S krisåtgärder.
Fler bloggar om kritiken mot vårbudgeten här, här, här,
Henrik Brors, DN, om tidigare kriser.
Aftonbladets läsare som tror att regeringen nu satsar på "klippa-klistrakurser.
Göran Eriksson, Svd, om den nya politiska politiska kartan som bidragspolitiken pekar på.

Intressant
? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,