torsdag 2 april 2009

Klimatsmarta jobb - en fråga om överlevnad...

I går presenterade S, V och Mp sin klimatpolitik, bland annat i ett inlägg på Newsmill. Nyheten får också utrymme i DN. Det handlar om 84 konkreta och offensiva förslag för att möta klimathotet. Bland åtgärderna finns exempelvis en ökning av järnvägskapaciteten med 50 procent, branschprogram för vindkraften, ökning av miljöteknikexporten och återinförande av KLIMP, Klimatinvesteringsprogrammet. Ett område man vill satsa kraftfullt på är energieffektiviseringar inom bostadssektorn. Som det heter i inlägget: "inom bostadssektorn går det att spara runt 40 TWh energi vilket motsvarar nästan hälften av den energi som används till uppvärmning och varmvatten i bostäder och lokaler.

Det behövs åtgärder. Fortfarande är det en sur röd gubbe som stirrar på en när man besöker Miljömålsrådets portal med uppföljning av målen. Att den röda blir glad och grön är en överlevnadsfråga. Idag bedömer miljömålsrådet att målet Begränsad klimatpåverkan är "mycket svårt eller inte möjligt att nå till år 2050". Men det handlar om mer än så. Klimatarbetet är ett uppdrag där också jobben kommer in. I newsmillartikeln skriver de rödgröna:

I tider när arbetslösheten stiger mot historiskt höga nivåer är det viktigt att våga stå emot. De klimatinvesteringar vi föreslår bidrar samtidigt att mota klimatkrisen och jobbkrisen
Det känns offensivt och skarpt. Och även om Tony Blair som är på besök i Sverige framhåller vår långt framskrida position (sannerligen inte något som ska tillerkännas nuvarande regering) så behövs mer, både nationellt och utanför våra gränser

Åsa Westlund bloggar om förslagen.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,