söndag 12 februari 2012

Skol- och vårdjättarna skördar de planterade frukterna

Man borde väl bidra med fler inlägg om skolornas huvuduppdrag att lära ut kunskaper och att förbereda unga för livet. Just skolans innehåll, utvärderingar av skolresultat och att göra mer för att alla elever ska få en bra grund för livet borde dominera i samtal och debatter. Men det känns onekligen som om denna huvudmannaskapsfråga är svår att släppa. Debatten om friskolor får titt som tätt anledning att återupptas. Möjligen är det förhållandevis få som inte ställer upp på utbildningsmålet men fler som har olika syn på "verktygen".

Även i vård och omsorg lägger sig inte debatten om vem som driver verksamhet. Dagens DN är en bra illustration på varför, när till och med en försvarare av privatiseringar tar till skarpa ord mot galenskaper i utförsäljningarnas spår. DN skriver om försäljningen av Serafens vårdcentral som de borgerliga i landstinget gjorde till grovt underpris. Verksamheten gick sedan vidare till Capio. Före det var det privata äldreboenden som uppmärksammades efter vårdskandaler.

Så debatten fortsätter. Idag skriver SvD-ledaren en text om friskolor. Där citeras veckans nummer av Dagens Samhälle som har en artikel om detta men med en helt annan vinkling. Rubriken är "Jättarna tar över marknaden". Här beskrivs bland annat hur antalet elever har minskat i skolan. Samtidigt växer friskolekoncernerna. Det är kommunernas egen verksamhet som är "dragspel" och tar konsekvenserna av färre elever. De privata växer och expanderar. På elva år har omsättningen femdubblats och ligger nu på 26 miljarder. Företaget Academedia har de senaste fem åren växt från 222 miljoner i omsättning till 3.7 miljarder. En ökning med 1600 procent. Samtidigt köps mindre upp av de större. Academedia har sedan 2007 köpt bland annat NTI, Mikael Elias, Vittra, IT-gymnasiet, Framtidsgymnasiet, Didaktus, Framtidsskolan och Pysslingen. De stora företagen blir ännu större och samtidigt ökar de sin rörelsemarginal, från 6,2 till 7,4 procent på ett år, för de tio största skolföretagen.

Vem har beställt den här utvecklingen? Vem har beställt fram politiker som säger sig inte ha något ansvar för det som händer? Och vem betalar de marginaler, den lönsamhet, som allt mer verkar styras bort från det land där skattepengarna (som det handlar om) betalas? Ja, ytterst är det förstås väljarna i och med att man har röstat fram en majoritet av politiker som gillar utvecklingen. Med tal om "rätten att välja" och att "låt lärare och sjuksköterskor driva eget" har ett sedan länge beställt marknadstillträde gjorts av "välfärdssektorn" för de företag som länge har betalat för opinionsbildning i frågan. Det är nu frukterna kan plockas.

Skolresultaten försämras parallellt med detta. Och i vården klarar inte ens Stockholms läns landsting som varit banérföraren i privatiseringar att hämta hem "premiemiljoner" som delas ut till den som klarar vårdgarantier för behandling. Det förefaller som om kraften och energin på sina håll används till annat än till kärnuppdraget att ge bra utbildning och vård. Eller så är det så enkelt att styrningen av vårdens och skolans resurser inte längre fungerar och att elever och patienter med större behov inte får det som borde vara självklart om man har ambitioner om jämlik vård och en god utbildning till alla. Om detta borde Sverige debattera.

Mer: Studio Ett om vårdprivatiseringar med Filippa Reinfeldt och Birgitta Sevefjord. Dagens Arena på samma tema. Expressen, opinionsbloggen, DN; Dagens Media, Lärarnas nyheter,

Fler som bloggar: Stockholmsvänstern, Aurora Gullberg, Mikael Damberg,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Fler bloggar om Politik