lördag 25 februari 2012

Regeringen saknar bostadspolitik!

I veckan kom ett pressmeddelande från SCB:

"Bostadsbyggandet minskade 14 procent  Under 2011 påbörjades byggandet av 22 700 lägenheter. Det innebär en minskning med 14 procent jämfört med 2010 då 26 417 lägenheter började byggas.  Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus minskade med 10 procent till 16 000 lägenheter, medan påbörjandet i småhus minskade med 23 procent till 6 700. Andelen hyresrätter i flerbostadshus var 43 procent, vilket kan jämföras med 48 procent året innan."

I veckan kom en debattartikel av bostadsminister Attefall och några andra borgerliga bostadspolitiker. Den bär den något överkaxiga och i förhållande till SCB-siffrorna missvisande rubriken: "Regeringen har en heltäckande bostadspolitik": Där skriver man bland annat att:
Regeringens bostadspolitik sätter långsiktigt stabila villkor i främsta rummet och vilar på tre ben: en smidigare bostadsmarknad, bättre fungerande andrahandsuthyrning och bättre förutsättningar för byggande.
Självklart möts inlägget av protester, inte minst från studenter som upplever bostadsbristens Sverige. Det har hittills mötts med ett svalt intresse och tomma ord från regeringen. I deklaration efter deklaration uppläst av statsministern i riksdagen har bostadspolitiska förslag lyst med sin frånvaro. (om man då bortser från "lättare att hyra ut del av bostad-förslaget") Att bygga mer och också bygga hyresrätter som människor har råd att bo i är angeläget. Men också viktigt därför att bostadsbristen håller tillbaka tillväxt och utveckling. Eller som Stockholms Handelskammare, Helena Olsson, skriver i kommentar till Stockholmsbarometern:
Individklimatet och näringsklimatet är två sidor av samma mynt. Regionen måste erbjuda goda möjligheter att få en bostad, bra kommunikationer, spännande miljöer, kvalificerade jobb och löner för att kunna konkurrera med New York och Shanghai om talangerna.
Jag efterlyser kanske starkare förslag men delar ändå kritiken som folkpartiet i Solnas Anders Ekegren bloggar om. Hans rubrik träffar rätt: "Regeringen har INTE en heltäckande bostadspolitik".

Mer att läsa: DN, SvD, Veronica Palm med replik mot Attefall...
Fler som bloggar: Anti Avsan.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,