måndag 6 februari 2012

I folkpartiets Sverige försvinner en fjärdedel av lönen

Den skeva föreställningen att lägre löner än idag leder till utveckling, tillväxt och fler jobb har länge burits upp av partier som centern och folkpartiet. Tidigare har det, vad jag har sett, varit lite flummigt och utan konkretion. Nu förtydligar dock folkpartiet i Sollentuna hur man har tänkt sig. En ungdom som anställs i offentlig verksamhet i den kommunen ska, enligt partiets förslag, få 75 procent av lägsta lönen.

Man kan
ha många invändningar mot hela tanken. Först är det ju ganska vanligt redan idag med lägre löner i början av en yrkeskarriär. Det finns i kollektivavtal olika lönetrappor. Dels torde individuellt satta löner i allmänhet ge utslag i lön beroende på tidigare erfarenheter av jobbet. Dels finns det knappast några bevis för att det är generellt lägre löner som stimulerar fram nya jobb. Dels bygger den svenska modellen på att parterna tar ansvar för lönebildningen. Politiker lägger sig inte i enskilda lönesättningar. Och själva tanken och argumenten öppnar för en lönenedpressning på hela arbetsmarknaden. När folkpartiets företrädare "talar för varan" så används ett klassiskt "knytnäve-i-magen"-argument:

om man inte har jobb och inte får 75 procent av lägstalönen då får man ingen lön alls, och det är ännu mindre
Den tesen kan användas mycket bredare än för unga. I Sverige går nära 400.000 människor arbetslösa. För att möta det behövs egentligen en riktig jobbpolitik. Så är det inte i folkpartiets Sverige. Där kommer jobben med en nedpressning av lönerna till 75 procent av lägstalönen. Frågan är på vilka andra områden och för vilka andra grupper partiet önskar detta, då man nu tror att det ger fler jobb?

Läs mer:
LO-bloggen,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,