lördag 15 augusti 2009

Mona Sahlins sommartal - några tankar

Mona Sahlins sommartal: foto www.socialdemokraterna.se

- Kvaliteten i fokus i välfärden. Skattepengar avsatta till skola och vård ska gå till det. Inget annat duger.
- Jag vill ha besked: Kommer Reinfeldt att göra sig beroende av SD?
- Ett tal nästan utan historia - mycket värderingar och framtid.
- Ett par frågor till Reinfeldt - annars mest om egen politik och värderingar
- Jämställdheten en röd tråd - "Det ska bli en valfråga"
- Vårdens resurser måste ta hänsyn till sjuklighet, inte "lika till friska"


Mona Sahlin tog till orda (snabbrapport här) i sommartal i ett Sverige som är annorlunda. Aftonbladet fångar det genom rubriken "Nya tuffa Sverige". Lena Berglund som blev arbetslös i april har väntat nitton veckor på sin a-kassa. Allt fler i Sverige blir som Lena beroende av den där utbetalningen från de arbetslösas kassa. Artikeln och rubriken fångar i mångt och mycket de samhällsproblem som Sahlin fokuserade på: brister i jämställdheten, misslyckandena med jobbpolitiken, försvagning av de delar i välfärden som av några så föraktfullt beskrivs som "bidragslinjen".

Många som är i Lenas situation har en utländsk bakgrund: deras läge är många gånger uselt idag men försämras än mer om politiken får bestämmas med inflytande av främlingsfientliga partier. Därför var kravet att Reinfeldt ska ge besked om han tänker sig regera vidare på ett passivt eller aktivt stöd från eventuellt invalda Sd-ledamöter viktigt.

Mona Sahlin markerade också i den aktuella debatten om vinster i välfärden som förts efter Carin Jämtins debattinlägg i DN. Skattepengar ska användas i välfärden, som skolan och vården. Inte till vinster. Jag gissar att Sahlin hade Vårdval Stockholm i tankarna när hon markerade mot hur snett resurserna ibland fördelas:
Det "duger inte" att vården får lika mycket att ta emot friska patienter som sjuka
Annars var det ett sommartal nästan utan historia men med mycket "det här vill jag", värderingar och framtid. Talet var uppbyggs för att också visa hur jämställdheten måste löpa genom alla politikområden för halva befolkningens skull och hela befolkningens anständighet. Ambitioner för det rödgröna samarbetet, jobben och en utbildning för alla var viktiga avsnitt.

Att inledningen tog utgångspunkt i utvecklingen i Iran är nästan en självklarhet i ett socialdemokratiskt partiledartal. Däremot kanske någon tycker att kraven om rättvisare fastighetsskatter, mindre för normalfamiljer och mer för de dyraste bostäderna kom lite tidigt i talet och på så sätt fick en väldig tyngd. Sett till att talet hölls i Nacka och S stora behov av att också tala om samhällsproblem som medelklassen i storstäderna brottas med är det kanske ändå försvarbart. Kanske till och med riktigt viktigt.


Fler bloggar:
- Helle Kleins blogg: "Sahlin håller sommartal"
- Stig-Björn Ljunggren: "Jobb, jobb, jobb".
- Björn Andersson: "Mona Sahlins tal imorgon måste visa på ledarskap!"
- Martin Moberg: "Nya tuffa Sverige ut(m)ärker sig!"
- Veronica Palm: "Fattigdomen slår mot hela Sverige - alla är förlorare på regeringens klasspolitik"
- Ann-Sofie Wågström; "Jag blir så ledsen".
- "Mona for president": A-kassan, ständigt i fokus"
- S-buzz / Johan Ulvenlöv

Annat läsvärt:
- Aftonbladet: om Reinfeldt / Sahlins svåra valnötter..
- Socialdemokraternas hemsida: Monas utgångspunkter för talet.
- Ekot om sommartalet.
- DN: sommartalet

Intressant
?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

6 kommentarer:

Din vän sa...

Hej hej Var du också i Nacka? Synd att jag inte såg dig i vimlet och fick hälsa.
RS/Kulturbloggen

Anonym sa...

Jämställdhet en valfråga?
Lycka till...
Det är en fråga som många
inte tycker är viktig i en
valrörelse.
Det kan du se på undersökningar
angående olika valfrågor.
Brukar hamna i botten.
Men det kan ju bero på att
jämställdhet idag är mycket
av manskritik (vilket MS hade
en del av i sitt tal) dvs feminism.

Allt om Alliansen sa...

Mona Sahlin är det främsta exemplet på att kvotering är en mycket dålig idé!

Peter Andersson sa...

FVHC: tack för synpunkten. Jag kan vara lite kritisk till att det mesta i debatten blir "valfrågor". I alla fall för S så är ju samhällsbrister och konkret politik viktig oavsett val eller. Gjorde en snabbkoll och såg att Synovate hade mätt väljarnas inställning till olika samhällsfrågor -07 (finns säkert senare mätningar). Då låg jämställdheten ganska högt och blev allt viktigare. http://tinyurl.com/nftfzv

Däremot är det väl oklart om det är en viktig fråga som avgör vilket parti man röstar på. Det är inte alltid samma sak. Dessutom beror det ju också på hur frågan diskuteras i valrörelsen, inte minst i medier.

Olah: Olah: om du hade stannat kvar i den arbetarrörelse som jag såg var din uppväxt i stället för det moderata medlemskapet så hade du kanske haft bättre koll:

Mona Sahlin är val partiordförande utan konkurrens och med ett enhetligt stöd. Som ombudsman får jag väl också falla in i rollen som "stadgepolis" och slå fast att någon kvotering till partiledarskap finns inte i partiets stadgar. :-)

Nemokrati sa...

När man ser medierubrikerna om detta tal så visas tydligt den borgerliga mediedominansen som totalt snedvrider opinionsbildningen på ett sättt som ytterligare försvagar demokratin betänkligt. Varför har S sålt ut A-pressen. Den hade sannerligen behövts. De kommentarer som produceras kan sammanfattningsvis sägas vara undermåliga i argumentationen, så säker på sin egen oemotsagdhet i tongivande media att den t o m är slapp. Talet var väl alldeles utmärkt adekvat i förhållande till rådande ekonomisk situation. Att den borgerliga pressen ställer sig så negativ till de fullt rimliga jämställdhetsaspekterna är också en indikator på hur borgerligheten ser på jämställdheten mellan könen.

ove larsson sa...

klart som tusan att jämnställdheten är en valfråga, för lite kvinnor vid makten och kvinnor äro mer jordnära än vad många män är.
Hoppas att Mona inte glömmer dom gamla som tittar ner i tomma plånböcker.
Kan Mona Salin få med sig dom äldre på sin sida vid valet nästa år så kommer det att bli regeringsskifte, var så säker på det.
Enligt Finansministern, så finns det inga problem och knappt någon arbetslöshet.
Har regerigen somnat i stolarna eller?