lördag 15 augusti 2009

Sahlin: Sommartal: Jämställdhet, vinstdebatt, Reinfeldt och Sverigedemokraterna


- Skattepengar avsatta till skola och vård ska gå till det. Inget annat duger.
- Jag vill ha besked: Kommer Reinfeldt att göra sig beroende av SD?

Mona Sahlin
inledde talet i Nacka med att tala om solidaritet med Iran, också med krav på EU:s gemensamma agerande. Redan i inledningen deklarerade Mona till publikens applåder om det rödgröna samarbetet:"
Vi kan och kommer att bli ett starkt alternativ till den borgerliga högerregeringen"
Fastighetsskatten togs upp nästan direkt i talet. Små inkomster ska få sänkt skatt - de med de allra dyraste bostäderna ska betala mer.

Talet hade en linje där jämställdheten löpte som en röd tråd i det mesta. Politiken ska utgå från att människor är olika. Det är utgångspunkten för vårt alternativ. Vi måste gemensamt investera, inte öka skillnaden mellan människor och regioner.Fri

Frihet i Sverige är inte bara att kunna välja skola. Det handlar också om att forma ett samhälle med trygga och fria människor som är det utan att trampa på någon. Det handlar, betonade hon kraftigt, om både män och kvinnor. "Trygga och fria utan att begränsas av historia, fördomar, traditioner eller omgivningens förväntningar.

Jämställdhet igen: "
Makten är skevt fördelad. Det handlar om halva folkets frihet - hela folkets anständighet
Här fick också vårdnadsbidragsförespråkarna sin känga: vårdnadsbidraget tunnar ut arbetslinjen. Hon riktade också en rak fråga till Reinfeldt:
Jag är beredd att göra jämställdheten till valfråga. Är du det?
Mona återkom till frågan om Sverigedemokraterna och borgerligheten. Om detta har jag nyligen bloggat här. Sahlin upprepade sin fråga till Reinfeldt om Sverigedemokraterna:
Jag vill fortfarande veta om Reinfeldt kommer att göra sig beroende av SD för att kunna regera vidare. S kommer aldrig att göra det.
I talet tog Sahlin upp det som debatterats flitigt: ska skattepengar kunna gå till vinster?
Första markeringen var dock en direkt kommentar till Vårdval Stockholm:
Vård efter behov - annat duger
Där kom också markeringen i "vinstdebatten":
skattepengar avsatta till sjukvård och skola ska användas till det - inte till annat. Man ska inte kunna göra vinster genom att slumpa bort kommunala verksamheter
Sahlin beskrev hur vårdgivare idag får lika mycket för att ta hand om friska som sjuka. Idag är det en "dålig affär att möta sjuka patienter", sa Sahlin och krävde tydliga kvalitskrav.
Inget annat duger.
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,