tisdag 11 augusti 2009

En nattlig vårdreplik till Filippa Reinfeldt

Det var insändaren i Mitt i Huddinge som försenade sänggången. Filippa Reinfeldt skriver mycket positivt om vårdval Stockholm. Jag har läst och ser direkt att det finns mer att säga. Utan att den här gången ta med allt för mycket polemik och åsikter. Jag har bloggat åtskilligt om det tidigare.

Jag väljer i stället att jämföra det Filippa Reinfeldt skriver i tidningen med det underlag som Filippa Reinfeldts egna tjänstemän har skickat ut inför ett möte i Hälso- och sjukvårdsnämnden på torsdag. Då tar vi delårsbokslut som också innehåller en bra redovisning om vården i länet. Filippas insändare kan du läsa på Mitt i:s hemsida.

Filippa skriver i insändaren att tillgängligheten har förbättrats, att förtroendet har ökat och att vården i områden där befolkningen har låg inkomst "gör fler besök". I delårsbokslutet står följande:


* Förtroendet:
"Enligt mätningar i Vårdbarometern har andelen medborgare som har stort förtroende för sjukvården i Stockholms län sjunkit med två procentenheter, från 66 procent 2008 till 64 procent våren 2009.
Du som läser bokslutet ser utvecklingen på färgbilderna: år 2002 hade 51 procent stort förtroende. Det ökade successivt och var 2006 uppe i 62. Förra året 66 och i våras ner till 64. Små variationer även om det nu gick lite nedåt.

* Tillgängligheten:
.anser 81 procent av medborgarna att de har tillgång till den vård de behöver. .. Det äringen skillnad mot 2008 års mätning
Du som läser bokslutet ser att 2002 låg siffran på 70%. Den har sen förändrats lite per år i positiv riktning: 71, 73, 76, 78, 79, sen första året med vårdval då nystart inte var från 1/1 utan utspritt över året 81 och nu 82. En gradvis ökning av förtroendet långt innan vårdvalet infördes.


Så är det på punkt efter punkt. "Är väntetiden rimlig?" Ingen skillnad mot förra året. "Är det lätt att komma fram på telefonen?" En förbättring från 84 till 87.

De köer som Filippa skriver om är inte avskaffade, även om jag får det intrycket i artikeln. "Vi går nu ifrån den..politik...med långa köer". I delårsbokslutet står det:
Ännu har inte målet om att fullt ut kunna erbjuda besök och behandlingar inom de tidsramar som vårdgarantin föreskriver uppnåtts"
Jag hoppas att det går ännu bättre, att vi också kan nå det som krävs för att få del av den miljard som nu regeringen har bestämt sig för att dela ut om man pressar ner köerna. Där är vi ännu inte i hamn.

Vi har en god vård i länet, även om den som med all annan verksamhet också har "skavanker". En sådan är att vårdens resurser har urholkats i områden där befolkningen har högre sjuklighet. I ett system där man lägger ett totalt fokus på att antalet besök ska finansiera verksamheten så är ren statistik över besöken inte rimligt att ha som bekräftelse på "Stockholmsk sjukvårdslycka". Personer som egentligen bara behöver kurera sig hemma ombeds söka läkare. Den som har fler åkommor får återkomma vid flera besök. Besökstiderna blir kortare osv.
Om detta har Huddinges egen vårdcentralschef Leon Sylverberg berättat.

Det har startats nya vårdcentraler i vårt län. Enligt insändaren 30 stycken. Huddingeborna bör veta hur det har blivit här. Det är en vårdgivare som har fått så kallad auktorisation för att starta i vår kommun. Tillståndet gäller direkt från vårdvals-starten, dvs början av 2008. Någon ny vårdcentral har huddingeborna ännu inte fått del av. Och de flesta av dessa nystartade har faktiskt etablerats i Stockholms innerstad med en redan god tillgång till vård.

Rubriken är att "Vårdvalet har gett mer trygghet och valfrihet". För min del är det utmärkt. Just så ska det vara. Och ska det gälla hela Stockholms län. "Vård efter behov" måste gälla Att ny vård tillkommer i ett län som får allt fler invånare är självklart. Tänk om den där utsträckta handen att göra ett långsiktigt hållbart system för sjukvården i länet kunde omfamnas av allianspartierna.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,