torsdag 23 juli 2009

Skattebetalarnas förening - utan sunt förnuft men med många moderata fans

Den genom skatter (presstödet) finansierade tidningen Svenska Dagbladet hissar flaggan idag. Detta är dagen då lönen äntligen börjar ramla in i den egna plånboken. "Skattefria dagen" proklamerad av lobbygruppen Skattebetalarnas förening. Fram till nu har allt gått till "det offentliga". Nu är det tid att jobba för sig själv. Förr - under "såssarnas tid" inföll dagen senare. Nu - med alliansregeringen visar man i en rapport- får man äntligen del av sin egen arbetsinsats några dagar tidigare. Det är det som ska flaggas.

Att SvD skriver hyllningsledare kanske inte är så konstigt. Ser att medarbetare på redaktionen, som Sanna Rayman, finns som medlemmar i Skattebetalarnas grupp på Facebook. Och bland de 426 medlemmarna finns "kändisar" inom allianspartierna / Piratpartiet exempelvis som Karl Sigfrid, Henrik Kjelfve, Per Ankersjö, Leif Gripenstam, Anna Kinberg Batra, piratpartiets och Frihetsfrontens HAX, Fredrik Axelsson som bloggar om dagen, Kent Persson, Johan Ingerö, Christina Linnea Örtendahl, Mats Gerdau, André Assarsson, Christofer Fjellner, Torsten Svenonius, Edvin Alam. Erica Lejonroos, Christopher Dywik,

Här finns en dimension som är viktig. Det är en bastant fan-club som Skattebetalarna har inom främst moderaternas politiska ledarskikt. Fortfarande, trots Reinfeldts försök att göra om moderaterns profil.
Kanske det här ger en dimension till den schizofreni som moderaternas retoriska "förnyelse" med kvarstående grundvärderingar skapar. Utåt säger Reinfeldt att "välfärdens kärna ska försvaras". Inåt är det fortsatt skattesänkningsbudskap som ges.

Det starka stödet till Skattebetalarna är ett stöd för en gammal hederlig moderatpolitik, inte för Reinfeldts nya.
Ser man på några av de krav som föreningen har så är det stora förändringar som förespråkas:
- Sveriges kommuner kan spara minst 40 miljarder kronor genom att inspireras av de kommuner som fungerar bäst. Detta motsvarar en genomsnittlig sänkning av kommunalskatten med nästan 4 kronor.

- Genom ökad egenfinansiering, sänkta ersättningsnivåer – men även sänkta skatter – kan skillnaden mellan att arbeta och leva på bidrag öka

- Genom att avskaffa den statliga inkomstskatten och införa en enhetlig, ”platt” skatt, blir det möjligt för människor att påverka sitt liv med eget arbete.

- Vi arbetar för att fastighetsskatten ska bort helt, reavinstskatten avskaffas för långa innehav och framför allt för att den nya "flyttskatten" - räntebeläggningen på uppskov försvinner.

- Energibeskattningen: ingen ökning av det totala skattetrycket och samma beskattning av alla utsläpp - skulle medföra en avsevärt starkare folklig acceptans för energibeskattningen.
Välfärden betald genom rättvisa skatter har ett formidabelt stöd hos väljarna. Bloggade själv om FSI:s undersökning här, och en slutsats är att den som Skattebetalarna pratar sänkta skatter utan att koppla det till välfärdsförluster löper mycket stora politiska risker.

De uteblivna statsbidragen till kommuner och landsting detta år och en liten skärva i tillskott nästa år (jämför med behoven) har kritiserats av många. Det leder till nedskärningar i vård och skola. Skattebetalarna hyllar samtidigt "besparingstider" och tycker att det i stället borde ses som ett "startskott" för "positiva reformer för kommunsektorn".

Det här är inget nytt. Som Olof Palme en gång uttryckte i en debatt. Han berättade om riksdagsdebatten där socialdemokraten i kammaren citerade det ena förgripliga citatet efter det andra ur Skattebetalarnas tidning Sunt Förnuft. Högerledamoten James Dickson såg sig tvungen till en replik, begärde ordet och utbrast:
"Den svenska högern har ingenting med Sunt förnuft att göra"
Som Palme sa: "Den tesen gäller än idag".

Läsvärt:
- Uppsats om Skattebetalarna. Karl-Johan Arnér. Högskolan i Kalmar (2008)

Andra bloggar:
- Kristian Krassman, In your face: "Den här ledaren har jag betalat skatt för".
- JohanWesterholm, Mitt i steget: "En debatt som fördummar".
Marios blogg , Dick Erixon, Marknadsliberalen
- Andrine Winther

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,