söndag 9 september 2007

Glädjande beröm från (m)!

På fullmäktigekollegan/riksdagsledamoten Anti Avsan:s blogg hittar jag överraskande beröm för socialdemokratisk styrning av Huddinges bostadsföretag HUGE. OK. Jag erkänner att det är lite ledsamt att läsa hans rapport från Boverkets plan-och byggdagar. Förra året hade jag möjlighet att själv tala där, som representant för departementet. I år fick jag nöja mig med SvT 24. Jag gissar att Anti Avsan under dagarna har tagit del av en mängd intressant information om bostadspolitiska frågor. I ett inlägg skriver han om Boverkets granskning av några kommuners ägardirektiv till sina bostadsföretag.

Under seminariet framkom det att man från Boverkets sida hade tittat på ett antal kommuners ägardirektiv till sina bostadsbolag. Man hade bland annnat studerat Huddinge kommuns ägardirektiv till Huge Fastigheter AB. Huges ägardirektiv ansågs vara mycket bra - bland de bästa man sett - trots att det var ägardirektiven från den förra mandatperioden när kommunen hade en (s)-ledd majoritet.

Vi tackar. Samtidigt har en del hänt sedan de berömvärda ägardirektiv formulerades. Huddinge har precis som Sverige bytt politisk ledning. Från tiden då det fanns en aktiv bostadspolitik i Huddinge har Anti Avsan själv hamnat på majoritetsstolen i riksdagens civilutskott som hanterar bostadsfrågor. I Huddinge styr Bo Trygg (m) och HUGE bostäder styrs av ...just..Anti Avsan (m). Det innebar en annan inriktning när fullmäktige bestämde nya direktiv i april i år. Vi sossar ville tillsammans med V och mp att kommunen som ägare skulle lägga in några tilläggspunkter till ägardirektiven:


  • Det är viktigt att HUGE har planberedskap för att kunna bygga fler hyresbostäder
  • Vi vill ha blandade upplåtelseformer. Det innebär att också hyresrätterna måste behållas, inte säljas ut.
  • HUGE ska utveckla hyresgästernas möjligheter till delaktighet och inflytande.
  • Plocka inte ut ännu mer pengar av bolaget genom att höja borgensavgiften ytterligare
  • Det är viktigt att bostadsföretaget har en jämställdhets- och mångfaldspolicy.
Tyvärr avslogs förslagen av Anti och allianskamraterna. Utan tvekan hade ägardirektiven haft goda möjligheter att få nytt beröm av Boverket om de hade bifallits. Kanske uteblir därför de goda omdömena i år.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , , ,