söndag 18 mars 2012

En viktig granskning av svensk Union BustingFredagens frukostseminarium om "Union Busting i Sverige" avslutades med en tanke om att det kanske har funnits lite väl mycket naivitet i Sverige. Seminariet betecknades som ett pionjärsteg när det gäller medvetenhet och kunskap om det som förekommer i Sverige, som är mildare än i exempelvis USA men som möjligen kommer att växa: Ansträngningarna för att försvaga facket för att minska styrkan i de krav som löntagarna gemensamt går ihop om mot arbetsgivarna. Seminariet anordnades av Elektrikerförbundet och Arenagruppen med diskussioner och föredrag baserat på en ny rapport skriven av Sverker Lindström.

Analysen
som gjordes verkar rimlig. Det är inte målet att "krossa facket". Facket har nämligen en oerhört viktig uppgift också sett med arbetsgivarens ögon. Genom att underteckna kollektivavtal blir också den fackliga organisationen en garanti för "lugn, ro och arbetsfred". Med avtalet åtar sig löntagarna att jobba, så att säga. I jämförelse med Sverige har andra länder haft större oro och fler konflikter. Det tär på tillväxt och produktion. Det kostar pengar. Arbetsfred och "lugn och ro" bygger på att kollektivavtal träffas av parter som har en legitimitet. En försvagning av facket nedåt i organisationsgrad riskerar hela den "svenska modellen". Här ligger ett stort mått av balansgång också för den arbetsgivare som gärna själv vill bestämma det mesta.

Det finns, enligt rapportförfattaren, fem metoder som används för att pressa tillbaka facket. "Förneka fackets roll"."Misstänkliggöra facket hos medlemmarna". "Kampanjer med mediernas hjälp". "Ideologiska domstolsprocesser mot kollektivavtal". "Politiska kampanjer med tydligt mål". Den som funderar över upptakten till hela avtalsrörelsen får kanske en bild i skallen. Budskapet började hamras in om en facklig rörelse som inte var "representativ". Lönesättningen skulle inte längre ske i förhandlingar utan "på företaget direkt mellan chef och anställd".

Misstänkliggörandet återkommer också från borgerliga partier, från näringslivet och från lobbygrupper. Ett exempel är den folkpartistiska riksdagsledamoten Carl B Hamilton som årligen skriver ihop ett absurt papper om "fackets stöd till S" med rena snurrerier i frågan. Som någon sa vid seminarier har det producerats "nitton bokhyllor med forskning om sambetet S- LO men bara en bokhylla om motsvarande länkar mellan borgerligheten och Svenskt Näringsliv". Det finns förstås legitimitet i sakdiskussionen. Men samtidigt bygger det på att underkänna föreningars rätt att efter egna stadgar och arbetsordningar fatta beslut om föreningens angelägenheter. Något som kan kopplats till metoden "misstänkliggörande".

Möjligen
förknippas Union Busting mest med arbetares fack och möjligen känns också den antifackliga trenden särskilt inom LO-förbund. Men det handlar om alla: om LO, om TCO och om SACO. Medvetenheten finns förvisso. Som Unionens Daniel Lind skrev i en annan rapport:
"Den kanske tydligaste attacken mot det svenska samhällsbygget är den långsiktiga strategin att försvaga de fackliga organisationerna. För det första har man slopat avdragsrätten för fackligt medlemskap. Eftersom arbetsgivarna inte använder beskattade medel för medlemskapet i sina organisationer innebär detta en högst medveten orättvisa. För det andra leder den försämrade a-kassan till att den fackliga organisationsgraden minskar. Sedan 2006 har den fallit från 78 till 70 procent. Nu går regeringen till val på sin tredje strategi – att införa en obligatorisk a-kassa. Detta kommer att ytterligare sänka den fackliga organisationsgraden. Med en lägre organisationsgrad blir det svårare att upprätthålla, utveckla och öka antalet kollektivavtal på svensk arbetsmarknad."
Ett av världens största företag som medvetet använder hårt Union busting är USA-företaget Wal-Mart som tas som exempel i rapporten. Men där förekommer också svenska företag som utomlands beter sig på ett sätt som den starka fackliga rörelsen inte medger i Sverige. Utanför våra gränser anlitar man den växande konsultverksamheten "Union Busting", med särskilda advokater som driver rättsliga processer med målet att just försvaga fackföreningsrörelsen. Växande rörelse i Sverige? Ja, säkert. Exempel tas upp i rapporten. Men möjligen är "fenomenet" alltför lite uppmärksammat, något som rapporten och seminariet i fredags förhoppningsvis ändrar på.

Läs mer: Dagens Arena, Makthavare, Arbetet,
Bloggar: Äldre inlägg av Ali Esbati om Wal-Mart-inbjudningar till Sverige. Löntagarbloggen om IKEA,Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,