onsdag 28 mars 2012

8 punkter för skolans utveckling

Det är på många sätt en befrielsens lättnad att i DN läsa (S)-punkter för utveckling av skolan. I tider med sjunkande resultat i skolan och med ökad segregation och uppdelning behövs utvecklingskraften. Den måste komma inom skolan: hos lärare, skolledare och elever. Men politiken har en uppgift att stödja utvecklingen, inte bromsa.

Många ställer upp på målen om en skola för alla. När det konkreta vägen dit ska presenteras har vi många gånger hamnat fel: Några med ett entonigt fokus på "ordning och reda". Det är självklart inte oviktigt. Men det får inte vara allt. En del, som lärarfacken, sätter sitt hopp till förändrat huvudmannaskap. "Förstatliga skolan", kräver man. Jag tycker den idéen är fel. Dessutom gör det även framöver ägar- och driftsfrågor till skolpolitikens utgångspunkt. Däremot är jag nog överens med lärarna om problembilden. Alltför många elever får idag inte det stöd man behöver för att klara skolan. Men det måste kunna förbättras inom ramen för en kommunalt styrd skola, inte för att just kommuner skulle vara alltings positiva lösning, utan mer därför att problemen är helt andra än "fel ansvarig".

Rubriken på DN-artiken handlar om "lottning". Men punktlistan innehåller mer än så, med fokus redan på de förutsättningar eleverna har vid skolstarten (genom utveckling av förskolan), till resurser, arbetssätt, lära av goda exempel, blandade elevgrupper och fokus på riktigt bra lärare till skolor med störst utmaningar. Baylan lyfter också fram den sammanhållna skolan som viktig. Den stängning av dörrarna till högskolan som regeringen har gjort genom att ta bort behörigheten för den som gått en yrkesprogram har lett till en motsatt utveckling.

En del
reagerar säkert mot att artikeln inte har något direkt om friskolor och dess roll för den ökade ojämlikheten i skolan. Forskningen är väl ganska entydig om att så är fallet? Jag utesluter verkligen inte att mer måste göra för att förbättra styrningen och öka kvalitetskraven. Och i mina ögon gäller väl Baylans punkter som krav även där? Det är trots det befriande att debatten inte alltid startar i vem som äger, driver eller får vinst eller inte, alldeles oavsett hur viktigt det kan vara. Skolpolitiken måste ha andra bärande element i sig än detta.

Mer: Exp,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,