onsdag 7 mars 2012

Ger man sig ut i den saudiska kvicksanden...

Saudiarabien är inte  bara ett väldigt ökenpräglat land. Det är också en hårdför diktatur. Det var därför självklart att det kom reaktioner år 2005 då saudier landade i Sverige, träffade regeringen och tecknade ett avtal inom försvarsområdet. Vi är många, många som tycker att vapenaffärer med diktaturer inte hör hemma hos oss. "Affären" anmäldes också till Konstitutionsutskottet. I en av de debatter som följde på avtalet fick dåvarande utrikesminister Laila Freivalds svara.

Sverige följer givetvis de regler som vi har för vapenförsäljning, och om dessa regler finns det stor politisk enighet. Och det finns ingen anledning att tro att en vapenförsäljning som skulle strida mot svensk lagstiftning och de grundläggande principer som den bygger på över huvud taget kan äga rum. Samförståndsavtalet på försvarsområdet har en paraplykaraktär. Där finns uppräknade områden som kan komma i fråga för samarbete. Det handlar om logistik, utbildning, teknologiöverföring, forskning, sjukvård och annat. Överenskommelsen öppnar alltså vägar för att vidare diskutera olika samarbetsmöjligheter. Men det binder inte vare sig regeringen, Försvarsmakten eller industrin och naturligtvis inte de myndigheter som har att fatta beslut om vapenförsäljning.


Gårdagens avslöjande av Ekot, som på ett förträffligt sätt har dokumenterat och berättat om vad som hänt inom området, skakar många av oss. Här handlar det inte längre om att Sverige exporterar någon liten pinal till något avancerat fordon som av exportskäl döps om för att avlägsna begreppet "vapen". Här handlar det, om uppgifterna stämmer vilket de säkert gör, om att bygga en vapenvabrik. Frågan är minst sagt känslig. Därför har vidareutvecklingen av affären skötts av ett litet företag, skapat av tjänstemän på FOI, allt för att komma bort från den öppenhet och krav på ökad insyn som skulle följt om det var en myndighet som agerade. Nu har allt kommit ut ändå.

"2005". Det var nog länge sen detta årtal rabblades så flitigt som igår. Med oerhörd tydlighet önskade den nu sittande regeringen hänskjuta allt i affären till året innan man själv fick makten. Den "Timeline" som Ekots dokumentation visar ger väl  en lite annan bild, en bild som snarare bekräftar att Freivalds tal om paraply är riktigt. Tal om vapenfabrik, middagar, hemliga bolag, ett förnyat avtal och mycket annat är, trots Reinfeldts tystnad och andra statsråds hänvisning till "2005" ganska talande inslag i "härvan" som har skett under alliansregeringens tid.

Ett par
ledamöter av regeringen har förvisso följt talregeln "skyll på S och 2005" men samtidigt försökt komma undan efterföljande händelser själva. Göran Hägglund och Jan Björklund markerade i medier under tisdagen att man har varit motståndare till vapenfabriksbygge och vapenhandel med Saudiarabien. Gott så. Men man sitter inte i en församling vilken som helst. Regeringen fattar beslut som kollektiv. Där finns ingen reservationsrätt. Det innebär möjligen att man har sagt ja under protest men samtidigt att frågan inte har varit så viktigt att det var värt att ställa ultimatum. Man lät avtalet förnyas och så lägrade sig tystnaden igen över frågan.

Vapenaffärer
för ett neutralt land som gärna vill vara engagerat världen över i frågor om mänskliga  rättigheter och demokrati är ingen enkel sak. Det utgår från tanken att ett försvar trots allt behövs, att Sveriges förmåga att vara neutralt lättast funkar om vi själva förser oss med materiel till försvaret. Ska kostnaderna för det bli rimliga sägs en export behövas. Om detta sker till länder med samma demokratiska karaktär som vårt land, är det ganska svårt att fördöma tanken på att landet i fråga önskar köpa svenska vapen. Men mycket av de offentliga diskussionerna handlar om gråzoner och rena övertramp där inte fullt så demokratiska länder är föremål för affärer. I fallet Saudiarabien är det sannerligen ingen gråzon utan tveklöst ett land som inte borde vara föremål ens för det paraplyavtal som S-regeringen skrev på, ännu mindre i konkreta termer en vapenfabrik som i Ekots dokumentation har dykt upp under en ny regerings mandatperiod. En skamfläck, som SSUarna skriver om vapenexporten. Här är etiketten mycket passande och samtidigt tragisk.


Mer att läsa: DN-ledare, AB-led, Anders Lindberg, SvD-led, Alliansfritt,
Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,