fredag 6 maj 2011

Lagen ger oss samma rätt till sjukvård efter behov

Svenska medier kan ibland förtjäna kritik men i deras bevakning av ojämlikheter i sjukvården gör de ofta ett oerhört viktigt jobb. DN har idag en sådan artikel. Den tar bland annat upp geografiska skillnader i hur människors behov av vård möts. Men det handlar också om skillnader mellan människor som kan bo på samma plats men där vården ges olika därför att den är ojämlikt fördelad och tillgänglig. Det handlar inte bara, som en del tycks tro, om att garantera att det inte finns tomma, vita fläckar med total avsaknad av vård. Det handlar om att vården finns på en nivå som möter den grad av sjuklighet som finns i befolkningen. Så är ofta inte fallet.

Lagens text
om jämlik vård- eller vård efter de behov man har - är nog självklar för de flesta. Men där är i nästa steg man måste vara oerhört målmedveten, tydlig och ärlig. Där brister det ganska ofta, delsvis därför att frågor om sjukvård i sig innehåller så mycket av "liv och död"-perspektiv. Svårigheter kan vara, och är ganska säkert i min region, att det finns mycket rikligt med resurser till vården men att det brister i hur de är fördelade. Inte bara mellan stadsdelar utan också mellan verksamhetsområden, som primärvård och det "stora sjukhusen".

På tisdag
ska hälso- och sjukvårdsnämnden diskutera och besluta om en framtidsplan för hälso- och sjukvården i Stockholms län. Det krävs säkert en sådan för hela landet också. Det finns anledning att granska sådana program utifrån hur vårdbehov kan mötas i olika "geografier" såväl som i olika befolkningsgrupper. Där ska man minnas att inte ens vårdresurstäta Stockholms län är en helhet! Det finns här också "ren" glesbygd" men också områden som trots att de är en del av en storstadsregion har brister i vårdutbudet. Här finns också, som i Nynäshamn, hot mot viss befintlig vård.

Sverige
har säkert en vård i världsklass. Men trots det finns brister som mycket handlar om ojämlikhet som aldrig kommer att lösas om inte politiken har en bestämd vilja i den riktningen. Det avgörs på många sätt av vem som styr sjukvårdspolitiken.

Fler: Svensson,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , ,