måndag 16 maj 2011

Vad kallar vi ett val där bara fyra av tio deltar?

I morgonens inlägg tog jag upp ett par saker från gårdagens omval. En punkt sparade jag och det är kanske den viktigaste och den mest oroväckande: Att en så liten andel av de röstberättigade valde att delta. I Örebro, 62,8 procent. I Västra Götaland, usla 43,1 procent. I det senare fallet en minskning med 33 procent jämfört med valet 2006. Svd citerar två omdömen om valdeltagandets effekter på hur man bör se på valet i stort:
Statsvetaren Sören Holmberg kallade valet för ”ett stort nederlag i svensk valdemokrati”. Katrine Kielos på Aftonbladets ledarsida gick ännu längre och ansåg att omvalet i Västra Götaland är ”ett demokratiskt fiasko.
Ordet demokrati betyder "folkstyre", har jag lärt mig. Vi har idag en självklar uppslutning bakom den politiska demokratin. Väldigt få önskar något annat. Det finns förvisso en nyansskillnad ibland som ändå kan betyda ganska mycket. Några (och enligt min helt subjektiva uppfattning oftast med mer högerinriktade åsikter) hyller den formella rätten att rösta och delta i demokratin. Men att också bidra till att en formell rätt också används och att stödja detta med extra mobiliserande och informationsinsatser brukar vålla debatt.

En del avviker mer än andra. Piratpartiets, blogglegenden tillika en engagerad nyliberal HAX skriver:
Att ett lågt valdeltagande kan vara en signal om att folk vill bli lämnade i fred – det finns över huvud taget inte på makthavarnas karta.
Piratpartiet fick, inom parantes, knappt någon röst i Örebro och bara 0,2 procent i hela västra Götaland.

De finns,
de som har den synen på demokratin men de är få. Mer konstruktiv brukar debatten bli och ett sådant tema är hur och om kommunen exempelvis kan och bör göra insatser i områden där valdeltagandet är betydligt lägre? Och spelar det någon roll för låt oss säga en alliansledd kommun att många av dessa bostadområden ofta har hög socialdemokratisk väljarandel? Betyder det i nästa steg en acceptans av lågt valdeltagande enbart därför att man själv förlorar på ett ökat? Eller blir omvalets bittra eftersmak i form av lågt valdeltagande en läxa som gör att det framöver blir lättare att få stöd för mer än formella demokratiska rättigheter?

Det är bra
att demokratiminister Birgitta Ohlsson sällar sig till dem /oss som oroas över när alltför få väljer att rösta. Det behövs en lite hetare demokratidebatt också i Sverige när endast fyra av tio väljare går till vallokalerna. Men där måste också viljan att ta till sig nytt och använda nya grepp finnas, också i en förhållandevis gammal "institution" som röstandet. Ett inslag i Sveriges Radio tog upp detta i ett samtal mellan Lotta Bromé och Annika Beijbom som presenterades som utgivare av
Politik 2.0, boken om att modernisera det politiska samtalet med bla sociala medier. Idag i radion var frågan hur tekniska lösningar som att rösta över nätet kan underlätta och få fler att rösta. Jag tror att vi behöver pröva allt!


Mer: DN,AB-Juholt kommenterar.
Bloggat: Daniel Helldén, (S)ebastians tankarMartin Moberg, Martin Moberg 2 ,Kent Persson, Kristian Krassman,
PJ Anders Linder i ledarbloggen, Svensson,


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,