onsdag 4 maj 2011

Äldre multisjuka - något för "välfärdens kärna"?

obs_ lapparnas text har inte någon direkt koppling till bloggrubriken Ev riktigheter är mer tur...
.
Som ofta sitter jag och bearbetar dagen. Denna landstingstisdag har jag tjänstgjort tre timmar. Hela årsbokslutet, alla interpellationer och lite annat klarades av innan jag ersatte Ilija Batljan vid 17-tiden. Jag hamnade så gott som direkt in i en motionsbehandlingsflod där min insats kom när vi behandlade två motioner med mig som medmotionär om äldre, fallskador och äldresjukvård som hade legat i alliansens byrålådor sedan 2007. (oacceptabelt lång tid...) 

Fallskador kostar väldigt summor för samhället och dessutom ett stort mänskligt lidande. Där behöver kommuner och landsting samverka om insatser, inte skicka ansvar emellan sig. Ett inslag har varit "fixartjänster", en service som kan spara de äldres hälsa och öka tryggheten. Det är projekt som vårt landsting tyvärr inte ser som något angeläget att medverka i.

Äldres sjukvård handlar mycket om samverkan mellan kommun och landsting i dess olika verksamheter. Men, som en del granskningar visar, att det även finns behov av bättre samverkan INOM landstinget, tex mellan sjukhus och vårdcentraler om patienter som kommer hem igen. Det finns en stor brist i dagens Stockholms-vård och det är att många goda insatser rycks bort därför att de inte passar in i vårdvalsmodellen. I Huddinge har vi så kallade äldreteam med många olika funktioner som jobbar ihop för den äldre. Men det verkar ha svårt att få plats i vårdvalets primärvård. Under debatten gav landstingsledningens väldigt vagt svar på frågan vad som kommer att hända 2012 med vårt äldreteam. Stig Nyman (Kd) ville inte alls lova förlängning av modellen.

Jag tog i mitt inlägg upp det värsta jag hittills har sett av belägg för att vården i länet är på väg i fel riktning. Jag bloggade om det efter ett tidigare fullmäktige. Företaget Legevisitten som bad om att få slippa driva en vårdcentral vidare med argumenten att patienterna var för gamla och sjuka.

Kristdemokraternas
Stig Nyman kan ses och höras i efterhand på landstingets webb. I debatten verkar KD-landstingsrådet närmast förbannad över att oppositionen talar om brister i vården. (S)-politikern Dag Larsson går upp och visar revisorernas rapport som lyfter fram problemet med brister i vården om de sjukast äldre. Man kan lägga till: Ännu en rapport om brister. Sådana har vi sett förr...Men Nymans märkliga kritik av kritiken bara fortsätter i stället för en uppriktig och verklig vilja att möta problemen.

Innan jag kom till landstinget hade flera ledamöter från oppositionen tagit upp en annan het äldrefråga:  Det hot om nedläggning av geriatriken i Nynäshamn som många känner. Det finns stor anledning att först se och läsa VAD landstinget HAR beslutat, därefter lyssna till försvarstal av politiker från majoriteten som helt naturligt blir pressade. Hela frågan om "upphandling av basgeriatrisk vård", handlar om ett hot om att geriatrisk vård för Nynäshamnsbor ska flyttas till Handen. Det formella beslutet i hälso- och sjukvårdsnämnden handlar om en "beställning" av ett förfrågningsunderlag. Men i "förarbeten" som tjänstemännens skrivelse som texter från ansvarig beredning antyds eller sägs att 11 geriatriska kliniker borde bli 10 och att Nynäs är lämplig att flytta. I beredningens skrivelse från Stig Nyman (KD) öppnar man för att den privata aktören som ska driva geriatriken själv kan få avgöra.

Det är tveklöst så att man från majoriteten sida är ansvarig för den osäkerhet man sprider. Och det är väl upp till var och en att tolka de skrivna texterna efter egen förmåga, när nu landstingsledningen ger så oerhört förvirrade svar i frågan. Däremot blir jag, som också min partivän Juan Carlos Cebrian tog upp, orolig över den utveckling vi ser där mycket av bra verksamheter för just äldre sjuka tas bort eller försämras. Så FÅR det inte vara! En del partier talar om välfärdens kärna och jag har mycket stora invändningar mot det begreppet. Men om något är en välfärdens kärnuppgift så är det att ge de allra svårast sjuka och skröpliga en så god vård vi kan. De äldre till exempel.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,