torsdag 21 april 2011

Välkommet kulturlyft med Juholt - men alla är inte lika glada

Redan i det första stora talet vid kongressen i mars tog Håkan Juholt utgångspunkt i kulturen. Idag konkretiseras tankarna i ett inlägg på DN Debatt. Han redovisar sina tankar om kulturens betydelse i samhället, en funktion bland annat som värderingsmätare.
Det behövs fler oberoende röster i det offentliga samtalet. Det behövs fler arenor för debatt, där olika synsätt och idéer kan mötas och brytas mot varandra. Och det behövs ökade möjligheter att uttrycka och ta del av olika perspektiv och kulturyttringar.
Kulturen har flera viktiga roller i samhället. Att spegla den tid vi lever i. Att låta oss förstå våra egna och andras känslor och upplevelser. Att förmedla spännande berättelser och människoöden. Men kulturen spelar också en mycket viktig roll i att ifrågasätta, i att kanalisera protester mot orättvisor, i att måla upp en annan, möjlig och bättre värld.
Jag hoppas förstås att vi lokalt tar tillvara tankarna och gör lokala "kulturlyft" när resurserna finns. För frågan är väl vad vi gör med kulturarvet, vad vi missar i vår samtid och vad vi förlorar framöver om vi inte satsar och lyfter? I min egen kommun behöver vi bland annat satsa mer på bibliotekens utbud. Idag en alltför skral placering i nyckeltalen. Överlag och på hela området kultur och fritid ligger väl Huddinge hyfsat till i jämförelse med andra södertörnskommuner men det är sannerligen inget att  skryta alltför mycket över. En välkommen artikel, alltså.

Det är inget självklart att alla tycker så. Moderaternas riksdagsledamot Göran Pettersson menar att Juholt nu låter som en kommunist. Man har all rätt att förfasas över moderaternas sätt att prata och diskutera politik. Men på ett sätt är uttalandet välkommet och det är att vi vet var vi har motståndaren. En (S)-ledare som lägger förslag om kultur beskrivs alltså av moderater med ord som " Det verkar som om Håkan Juholt präglas av den kommunistiska synen på samhället, kulturen och individen"

Julholt och socialdemokratin kommer att vinna den politiska matchen.

fler: Sebastian, Magnihasa, Martin Moberg, Johan,
Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,