söndag 10 april 2011

Därför återkommer Reinfeldts nej till debatter

I dagarna noterar många att moderatledaren Reinfeldt tackar nej till politisk debatt med (S) partiledare Juholt som har utmanat. Det där är inget nytt. Vi har flera gånger sett hur just Reinfeldt undviker att möta sina motståndare i debatter. Den här gången är undanflykten att (S) påstås sakna sakpolitik. Undanflykten i sig visar att det just är en sådan. Skulle påståendet vara helt korrekt så är det närmast en plikt för en partiledare att ta den enkla segern över ledande parti som då skulle sakna...politik?

Jag tror att det ligger mycket mer än så bakom "nej tack". Delvis har det bäring på budskapet i Ulf Bjerelds och Marie Demker tar upp i en ny bok och på DN debatt: om politikens begränsningar, om synen på politik och därmed också en syn av varierande slag på att debattera. Det här har gått igen i olika skepnader på "arenor" där jag har sett moderater: förslag om att lägga beslutspunkter högt upp - rena debattpunkter sägs inte höra till "kärnuppgifter". I landstinget i Stockholm har interpellationsdebatter på prov gjorts till "frivillig närvaro-punkter". Synen som bland annat tillämpas i landstinget att ett fåtal "hjärnor" styr, inte stora politiska styrelser. Makten över vården ligger därför på "starka män och kvinnor" kopplade till en högre makt och inte till lokala styrelser.

Det verkar finnas en negativ syn på politisk debatt som ett störande inslag i någon form av VD-liknande ledning av en verksamhet. Att politisk debatt är centralt för att väljarna ska få vägledning i vari skillnader ligger mellan politiska alternativ uppskattas inte. Jag tillhör dem som gärna samarbetar i sakfrågor, allt för medborgarnas bästa. Men som politiker är det också vår förbannade plikt att visa på alternativ och skillnader. Därför är Reinfeldts debatt-nej också en otjänst mot demokratin.

Fler
: Roger Jönsson, Annika Högberg, Peter Högberg, Roda Berget,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,